Delovanje šole in pouk

Učbeniški sklad

Šola omogoča dijakom, da si izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Učbenike izbirajo učitelji iz Kataloga učbenikov, ki določa, kateri učbeniki se lahko uporabljajo kot obvezni. Seznami potrebnih učbenikov in delovnih zvezkov so objavljeni na šolski spletni strani najkasneje junija tekoče šolsko leto za naslednje šolsko leto. Bodoči dijaki prvih letnikov dobijo naročilnice za izposojo učbenikov na prvem delu izbirnega postopka, v torek, 19. 6. 2018. Naročilnice oddajo ob vpisu. Izposojevalnina znaša največ ⅓ nabavne cene učbenika.

Obvestilo

Na naročilnico za učbenike za 1. letnik, ki ste jo dobili ob vpisu, se nam je prikradel star podatek. Pri učbeniku za nemščino je napisana napačna EAN koda, pravilni podatek je:

  • M. Müller, P. Rusch, T. Scherling, L. Wertenschlag OPTIMAL A1, učbenik za nemščino kot drugi tuji jezik v 1. in 2. letniku gimnazijskega izobraževanja, LANGENSCHEIDT (EAN: 9783126061445)

Opravičujemo se za nevšečnosti.

Naročanje in prevzem učbenikov

Naročene učbenike dijaki 1. letnikov prevzamejo v četrtek, 30. ali petek, 31. avgusta med 9. in 13. uro v učilnici 21, dijaki 2., 3. in 4. letnikov pa v prvem tednu septembra.

Dijaki, ki potrebujete zmanjšanje ali oprostitev plačila izposojevalnine, oddajte prošnjo z ustrezno utemeljitvijo v svetovalno službo.

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov za vse letnike za šolsko leto 2018/19:

Če potrebujete več informacij pišite na: sklad@gimvic.org.