Citi-sense

Citi-sense

Gimnazija Vič v povezavi z IJS sodeluje pri evropskem projektu spremljanja kvalitete zraka v mestih.

Calypso Project

Calypso Project

Na Gimnaziji Vič gradimo raziskovalno podmornico Calypso, ki bo dosegla najglobljo točko Jadranskega morja.

3 2 1

Spoznavni tabori

Kot obliko pouka izven učilnic, v mesecu septembru za dijake prvih letnikov organiziramo spoznavni tabor.

Starši si lahko preneste zloženko z osnovnimi informacijami o letošnjem taboru, dijaki so jo že dobili natisnjeno. Kaj so tabori, pa lahko izveste tukaj.

Nadaljuj branje »

Razpis

Javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka v šolo za šolsko leto 2015/16

Nadaljuj branje »

Obvestilo za dijake 4. letnika

Dijake 4. letnika obveščamo, da bo v ponedeljek, 13. 7. 2015, ob 11.00 v mali dvorani podelitev maturitetnih spričeval in obvestil o uspehu na maturi.

Prevzem maturitetnih spričeval in obvestil o uspehu bo pri tajniku ŠMK SM možen tudi v torek, 14. 7. 2015, ko je hkrati tudi rok za prijavo k opravljanju mature v jesenskem roku. Tajnik ŠMK SM bo na šoli od 8.00 do 14.00.

Od 15. 7. 2015 do 31. 7. 2015 bo prevzem maturitetnih spričeval in obvestil o uspehu možen v tajništvu šole vsak delovnik v času uradnih ur, od 10.00 do 12.00. V primeru vaše odsotnosti lahko prevzame vaše maturitetno spričevalo tudi oseba, ki jo vi pisno pooblastite. Od 1. 8. 2015 do 16. 8. 2015 bo šola zaprta, zato prevzem maturitetnih spričeval ne bo možen.

Nadaljuj branje »

Model pasivne hiše

Dijaki Maj Rudolf Vahtar, Luka Derganc, Žiga Kastelic, Gregor Medoš in Gal Oražem, so pod mentorskim vodstvom Sonje Artač, prof., modelom pasivne hiše sodelovali na natečaju Moj dom – moja prihodnost.

slika0 slika1 slika2
Nadaljuj branje »