Vpis

Rokovnik za vpis 2019

Pomembni datumi za vpisni postopek v letu 2019 so zapisani v tabeli. Osnovnošolce, ki se bodo odločili za vpis na našo šolo, pa bomo tudi pisno obveščali na domači naslov.

KdajKajKdo
25.01.2019 Vičan za en dan! (dan odprtih vrat). Devetošolci se prijavijo prek spletne strani www.gimvic.org.
15. in 16. 2. 2019 Informativni dan na Gimnaziji Vič. Pripravi Gimnazija Vič, udeležijo se osnovnošolci in njihovi starši.
do 2. 4. 2019 Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2019/20. Kandidati s pomočjo osnovne šole izpolnijo in pošljejo prijavnico.
do 8. 4. 2019 Objava števila prijavljenih na spletni strani Gimnazije Vič. Gimnazija Vič.
do 8. 4. 2019 Objava števila prijavljenih na vseh šolah (spletna stran MIZŠ). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
do 23. 4. 2019 Prenosi prijav. Kandidati, obvezno v spremstvu staršev, prenose urejajo v svetovalni službi Gimnazije Vič in svetovalnih službah drugih šol.
do 22. 5. 2019 Objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
do 29. 5. 2019 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa na Gimnaziji Vič. Gimnazija Vič (po pošti).
do 3. 6. 2019 Prijavljanje za vpis (1) neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (samo na šole brez omejitve vpisa), in (2) učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini. Kandidati (1) in (2).
med 18. in 21. 6. 2019 Izvedba 1. kroga izbirnega postopka in vpis za sprejete v prvem krogu* po objavljenem razporedu. Gimnazija Vič in kandidati (natančna navodila prejmejo po pošti).
do 21. 6. 2019 Objava spodnjih mej 1. kroga (spletna stran MIZŠ). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
do 21. 6. 2019 Seznanitev kandidatov, ki so bili neuspešni v 1. krogu. Gimnazija Vič.
do 26. 6. 2019 Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka. Gimnazija Vič in kandidati (natančna navodila ob seznanitvi z rezultati 1. kroga).
do 28. 6. 2019 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Gimnazija Vič.
do 2. 7. 2019 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu. Gimnazija Vič in kandidati (natančna navodila ob objavi rezultatov 2. kroga).
do 30. 8. 2019 Prijava in vpis dijakov ponavljalcev. Gimnazija Vič.
do 30. 8. 2019 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta. Gimnazija Vič in kandidati.

* primeru, da Gimnazija Vič ne bo imela omejitve vpisa, selekcijski postopek in nadaljnji datumi v tem rokovniku odpadejo. V tem primeru bo med 18. in 21. 6. 2018 potekal vpis vseh kandidatov, ki bodo takrat izpolnjevali pogoje za vpis (uspešno zaključena osnovna šola) in so pravočasno oddali ustrezno izpolnjene prijavnice.