Dogodki in novice

Vzroki in posledice globalnih podnebnih sprememb

Za dijake 1.a, 1.c, 1.f (Sonja Artač), 2.a in 2.e (Maja Gerden) sta bili v okviru medrazrednega povezovanja na temo globalnih podnebnih sprememb, organizirani predavanji: Ambicije okoljskih politik, dr. Tomaž Gerden in Slovenski gozd - trdoživ, a ranljiv, prof.dr. Robert Brus.

Dijaki omenjenih oddelkov so v okviru medrazredne povezave v mesecu septembru obiskali razstavo V vrtincu sprememb, Cankarjev dom. Glavni vsebinski poudarki razstave so bili: predstavitev razvoja življenja na Zemlji, pestrost ekosistemov v Sloveniji in posledice človekovih posegov v ekosisteme. Dijaki so temo globalnih podnebnih sprememb poglobljeno spoznali na obeh predavanjih priznanih strokovnjakov s področja varstva narave. S tovrstnimi dejavnostmi želimo dijake informirati o aktualnih problematikah, jih povezovati s strokovnjaki s posameznih področij in s tem prispevati k dvigu njihove ozaveščenosti in odgovornosti do narave.

slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka slika dogodka