Delovanje šole in pouk

Delovanje šole in pouk

V tej kategoriji boste spoznali, kako deluje naša gimnazija, kako je organiziran pouk; spoznavali boste predmete, poiskali boste lahko elektronske naslove in razpored govorilnih ur naših profesorjev …

Pouk

Pouk

Program Gimnazije Vič obsega pouk obveznih in izbirnih gimnazijskih predmetov in pouk obveznih in izbirnih vsebin (interesnih dejavnosti).

Nadaljuj branje »

Predmeti

Predmeti

Letni načrti predmetov so oblikovni tako, da lahko dijaki dosegajo v obveznem, splošnem delu predmetnika najvišje standardne znanja. Za uresničevanje individualnih potreb znanja poglabljajo pri izbirnih predmetih in interesnih dejavnostih.

Nadaljuj branje »

Pouk izven učilnic

pouk izven učilnic

Določeni cilji predmeta ali obveznih in izbirnih vsebin (interesnih dejavnosti) so resnično dosegljivi samo, če se učni proces odvija v avtentičnem okolju.

nadaljuj branje »

Profesorji

profesorji

V tej rubriki najdete seznam vseh zaposlenih na Gimnaziji Vič, njihove elektronske naslove in kdaj imajo govorilne ure. Za lažje iskanje lahko imena razvrstite po predmetnih oz. delovnih področjih ali pa po abecedi.

Nadaljuj branje »

Matura

Matura

Splošna matura je izpit za dokončanje gimnazije in hkrati izpit za nadaljevanje študija na univerzi. Na Gimnaziji Vič lahko opravljate maturo iz predmetov obveznega dela: slovenščina, matematika in angleščina, ter izbirnega dela.

Nadaljuj branje »

Šolske službe in šolski organi

Pouk

Poleg profesorjev naše okolje sestavljajo še drugi delavci šole. Upravo vodi ravnateljica s pomočjo pomočnic, sveta šole ter sveta staršev. Dijaki informacije in pomoč dobijo v šolski svetovalni službi, knjige in učbenike pa v knjižnici. Za finance skrbi računovodstvo, za tehnologijo pa skrbnik IT. S šolskim skladom dopolnjujemo učni načrt. Ponosni smo tudi na svojo kuhinjo, hišnika ter čistilke, ki vzdržujejo in čistijo šolsko okolje.

Nadaljuj branje »