Vpis

Vpis – informacije za bodoče dijake

Ta kategorija je namenjena našim bodočim dijakom. Upamo, da boste v njej našli vse kar vas zanima v povezavi z vpisom, informativnimi dnevi, omejitvah in rokih za oddajo dokumentov in da boste hitro dobili vse želene informacije.

Omejitev vpisa

Na 168 prostih mest v šestih oddelkih se je prijavilo 206 kandidatov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s sklepom 23. 5. 2022 določilo, da bo na naši šoli vpis v 1. letnik v š. l. 2022/23 omejen. Obenem je soglašalo z našim predlogom, da oblikujemo nadnormativne oddelke, kar nam omogoča, da v obeh krogih izbirnega postopka vpišemo do 186 kandidatov.

V prvem krogu izbirnega postopka smo vpisali 168 kandidatov. Spodnja meja v prvem krogu je 171 točk. Ker je bilo na spodnji meji več kandidatov izenačenih s 171 točkami, se pri določanju spodnje meje za njih upoštevajo še točke iz NPZ.

Spodnja meja pri tem seštevku (odstotki pri matematiki in slovenščini) pa je 126 točk.

Za kandidate, ki niso bili izbrani v 1. krogu, se izbirni postopek nadaljuje v 2. krogu. O poteku drugega kroga (informativni sestanek in izpolnjevanje prijave) smo kandidate obvestili preko elektronske pošte.

Informativni video

V 1. letnik šolskega leta 2020/21 smo vpisali 186 prvošolcev. V prvem krogu selekcijskega postopka je bila spodnja meja za vpis 168 točk, v drugem krogu pa 164 točk po prvem kriteriju in 43 po drugem.

Kratek promocijski film o Gimnaziji Vič, ki so ga posneli naši nekdanji dijaki.