Vpis

Vpis – informacije za bodoče dijake

Ta kategorija je namenjena našim bodočim dijakom. Upamo, da boste v njej našli vse kar vas zanima v povezavi z vpisom, informativnimi dnevi, omejitvah in rokih za oddajo dokumentov in da boste hitro dobili vse želene informacije.

Omejitev vpisa

Na 168 prostih mest v šestih oddelkih se je prijavilo 206 kandidatov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s sklepom 23. 5. 2022 določilo, da bo na naši šoli vpis v 1. letnik v š. l. 2022/23 omejen. Obenem je soglašalo z našim predlogom, da oblikujemo nadnormativne oddelke, kar nam omogoča, da v obeh krogih izbirnega postopka vpišemo do 186 kandidatov.

V prvem krogu izbirnega postopka smo vpisali 168 kandidatov. Spodnja meja v prvem krogu je 171 točk. Ker je bilo na spodnji meji več kandidatov izenačenih s 171 točkami, se pri določanju spodnje meje za njih upoštevajo še točke iz NPZ.

Spodnja meja pri tem seštevku (odstotki pri matematiki in slovenščini) pa je 126 točk.

Informativni video

V 1. letnik šolskega leta 2020/21 smo vpisali 186 prvošolcev. V prvem krogu selekcijskega postopka je bila spodnja meja za vpis 168 točk, v drugem krogu pa 164 točk po prvem kriteriju in 43 po drugem.

Kratek promocijski film o Gimnaziji Vič, ki so ga posneli naši nekdanji dijaki.