Vpis

Vpis – informacije za bodoče dijake

Ta kategorija je namenjena našim bodočim dijakom. Upamo, da boste v njej našli vse kar vas zanima v povezavi z vpisom, informativnimi dnevi, omejitvah in rokih za oddajo dokumentov in da boste hitro dobili vse želene informacije.

Vpis za šolsko leto 2023/24

Na 168 prostih mest v šestih oddelkih se je prijavilo 188 kandidatov. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je soglašalo z našim predlogom, da oblikujemo nadnormativne oddelke, kar nam omogoča, da vpišemo vse prijavljene kandidate.

Vpis bo potekal 19. in 20. 6. 2023 v mali dvorani Gimnazije Vič po spodaj zapisanem razporedu. Zapisali smo prve črke vašega priimka in čas ob katerem vas pričakujemo.

ponedeljek, 19. 6. 2023:

 • 9.00–9.30 A – Ba
 • 9.30–10.00 Be – Bu
 • 10.00–10.30 C – Ge
 • 10.30–11.00 odmor
 • 11.00–11.30 Go – H
 • 11.30–12.00 I – Kn
 • 12.30–13.00 L – Mat 
 • 12.00–12.30 Ko – Ku

torek, 20. 6. 2023:

 • 9.00–9.30 Med – N
 • 9.30–10.00 O – Pet
 • 10.00–10.30 Pi – Pu
 • 10.30–11.00 odmor
 • 11.00–11.30 R – S
 • 11.30–12.00 Š – T
 • 12.00–12.30 U – W 
 • 12.30–13.00 Z – Ž

Za izvedbo vpisa je potrebno urediti ustrezno dokumentacijo. Obrazce, ki jih za vpis potrebujete, smo vam poslali z vabilom na vpis po elektronski pošti 29. 5. 2023 (če je slučajno niste prejeli, preverite Vsiljeno pošto ali pa pišite na vpis@gimvic.org). Prosimo vas, da jih natisnete obojestransko in izpolnite ter podpišete.

Izpolnjene dokumente na vpis prinesete bodoči dijaki sami. V primeru odsotnosti dijaka lahko vpis uredijo starši ali oseba z njihovim pooblastilom.

Prosimo vas, da s seboj na vpis nujno prinesete:

 1. originalno zaključno spričevalo 9. razreda (samo na vpogled);
 2. obrazec Želje ob vpisu;
 3. Soglasje o zbiranju, hrambi in obdelavi osebnih podatkov;
 4. Pogodbo o plačilih šolske prehrane, šolskih dejavnostih in knjižničnih gradiv.

Če se tako odločite, ob vpisu oddate tudi:

 1. Prijavo dijaka na šolsko prehrano;
 2. Naročilnico za učbeniški sklad;
 3. Soglasje za SEPA obremenitev (trajnik);
 4. Poročilo učenca/-ke o področjih prepoznane nadarjenosti, dejavnostih ter dosežkih v OŠ (lahko je na obrazcu, ki ga je že prej izpolnila OŠ);
 5. 2 barvni sliki za osebni dokument (3,5x4,5 cm) za izdajo dijaške izkaznice (na zadnjo stran obeh fotografij zapišite ime in priimek).

Ob vpisu boste prejeli:

 1. Sklep o sprejemu;
 2. Potrdilo o šolanju za šolsko leto 2023/24 (4 izvodi);
 3. Navodila za prvi šolski dan.

Vse pomembne informacije lahko spremljate tudi na naši spletni strani, če pa imate še kakšno vprašanje pa lahko pišete na vpis@gimvic.org, ali pokličete na telefonsko številko 01 256 79 40.

Vičan za en dan!

Postopek vpisa

Tudi v letošnjem šolskem letu smo na Gimnaziji Vič organizirali dan odprtih vrat z naslovom Vičan za en dan! Dogodek je namenjen osnovnošolcem, ki razmišljajo o vpisu na našo šolo oz. splošno gimnazijo in bi radi izkusili potek dneva gimnazijca.

Nadaljuj branje »

Omejitev vpisa 2022

Na 168 prostih mest v šestih oddelkih se je prijavilo 206 kandidatov. V obeh krogih izbirnega postopka smo vpisali do 186 kandidatov. V prvem krogu izbirnega postopka smo vpisali 168 kandidatov. Spodnja meja v prvem krogu je bila 171 točk. V drugem krogu pa je bila spodnja meja 170 točk.

Kratka promocijska filma, ki so ju pripravili naši dijaki