Dejavnosti

Dejavnosti

Dijaki na Gimnaziji Vič imajo množico interesov in idej, ki jih uresničujejo tudi izven rednega pouka. Veliko jih šola ponuja v Katalogu obveznih in izbirnih vsebin, mnoge pa organiziramo na pobudo dijakov ali pa jih organizirajo viški gimnazijci sami – kot posamezniki ali kot Dijaška skupnost. K marsikateri dejavnosti povabimo vrstnike iz drugih srednjih šol. O natečajih, dejavnostih Dijaške skupnosti, tekmovanjih, krožkih in še čem lahko preberete v tem delu spletne strani.

Dijaki

Dijaki

Dijaki Gimnazije Vič si prizadevamo za sproščeno, prijateljsko vzdušje in pogoje dela, ki nam omogočajo, da je naše bivanje na šoli čim bolj dejavno in ustvarjalno.

Nadaljuj branje »

Mednarodne dejavnosti

Mednarodne dejavnosti

Z različnimi mednarodnimi dejavnostmi dijakom omogočamo ne le spoznavanje drugih dežel in ljudi ampak tudi spoštovanje drugih kultur in drugačnosti. Eden od pomembnih ciljev je tudi umeščanje sebe v mednarodni prostor in razvijanje samospoštovanja in spoštovanja lastne države in kulture.

Nadaljuj branje »

Raziskovalne naloge

Raziskovalne naloge

Raziskovalna dejavnost dijakov ima na šoli pomembno mesto. Dijaki pri tem pridobijo znanja s področja metodologije raziskovanja in razvijajo osebnostne lastnosti, kot so: kritičnost, ustvarjalnost, vztrajnost in sposobnost timeskega dela.

Nadaljuj branje »

Tekmovanja iz znanja

Tekmovanja iz znanja

V zadnjih letih se dijaki naše šole vse bolj množično udeležujejo tekmovanj in na njih dosegajo tudi izjemne rezultate. V tej rubriki si lahko ogledate največje dosežke naših dijakov.

Nadaljuj branje »

Haiku

Haiku

Haiku je japonska trivrstična pesniška oblika. Danes velja za najbolj razširjeno pesniško obliko na svetu. Njena kratka forma in filozofska, intuitivna, globoka vsebina sta idealna duhovna hrana za sodobnega človeka … K pisanju haikujev vzpodbujamo slovenske dijake tudi s Srednješolskim natečajem za najboljši srednješolski haiku, ki ga organiziramo že vse od leta 2000 na pobudo in pod vodstvom mag. Edina Saračevića …

Nadaljuj branje »

Krožki

Krožki

Dijaki se lahko vključijo v različne interesne dejavnosti, ki tečejo na šoli. To so krožki, konverzacija v različnih tujih jezikih, fakultativni pouk tujih jezikov in priprave na tekmovanja iz znanja.

Nadaljuj branje »

Ekoindeks Gimnazije Vič

ekoindeks

Na Gimnaziji Vič v Ljubljani, Slovenija, že vrsto let potekajo različne aktivnosti s področja varovanja okolja in trajnostnega razvoja. Januarja 2012 smo po vzoru Ekoindeksa BTC začeli z oblikovanjem Ekoindeksa Gimnazije Vič.

Nadaljuj branje »

Zdrava šola

Zdrava šola

V skupini Zdrava šola dijakinje drugega in tretjega letnika z mentorico prof. Barbaro Černe skrbijo za ekološke, zdravju prijazne aktivnosti na Gimnaziji Vič.

Nadaljuj branje »

Prostovoljno delo

Prostovoljno delo

V Gimnaziji Vič organiziramo prostovoljno delo že vrsto let. S spreminjanjem družbeno-socialne situacije v državi in ustanavljanjem različnih humanitarnih društev se širijo možnosti in večajo potrebe za delo prostovoljcev.

Nadaljuj branje »