Vpis

Pogosta vprašanja in odgovori

Tu boste našli najbolj pogosta vprašanja in odgovore, ki nam jih na informativnih dneh običajno zastavljajo osnovnošolci in njihovi starši.

Odprta vprašanja glede vpisnega postopka pa naslovite na vpis@gimvic.org.

 1. Kdaj začnete s poukom in koliko časa traja? Ali izvajate tudi predure? Ali so v urniku dijakov »luknje«?

  Tedensko število ur pouka je določeno s predmetnikom, ki je enak za vse splošne gimnazije. Vsi oddelki začnejo s poukom ob 8.00. Pouk večinoma traja do 13.20 ali do 14.10. Nekateri oddelki oziroma izbirne skupine pa imajo posamezne dneve pouk najdlje do 15.00. Predure so zelo redke – včasih se v preduri izvajajo posamezne laboratorijske vaje. Pouk poteka strnjeno, brez »lukenj« v urniku.

 2. Kakšen je dostop do šole? Ali lahko pridem v šolo s kolesom?

  V bližini šole so postaje mestnega potniškega prometa št. 6 ,14, 18, 1 pa tudi BicikeLj.

  Na notranjem dvorišču šole je kolesarnica, kjer lahko dijaki »parkirate« svoja kolesa. Prostor je ograjen, dijaki ga odpirate s svojim mobilnim telefonom.

  Dijaki iz bolj oddaljenih krajev prihajajo v šolo z medkrajevnim potniškim prometom (avtobus, vlak), nekateri pa se odločijo tudi za bivanje v dijaškem domu.

 3. Ali ima vsak dijak svojo garderobno omarico?

  Vsak dijak Gimnazije Vič ima svojo garderobno omarico. Na prvi šolski dan dobi vsak dijak ključek svoje garderobne omarice, isto omarico nato uporablja ves čas šolanja na Gimnaziji Vič. Posebnost šole je tudi preobuvanje v copate, kar prispeva k domačnemu in sproščenemu vzdušju.

 4. Kako je organizirana prehrana na Gimnaziji Vič?

  Na Gimnaziji Vič imamo lastno kuhinjo. Hrano za naše dijake tako pripravljajo kuharji, zaposleni na šoli. Dijakom nudimo zajtrke, malice in kosila. Izbirajo lahko med štirimi vrstami malice in dvema vrstama kosila (mesno in vegetarijansko). Malica je organizirana med glavnim odmorom (10.25–10.55), kosilo pa po pouku. Veliko dijakov je naročenih na šolsko prehrano, saj pri izbiri jedi upoštevamo tudi njihove želje. Cena obrokov je zelo ugodna. Med odmori je na hodnikih na voljo sezonsko sadje.

 5. Katere tuje jezike lahko izberem na Gimnaziji Vič?

  V skladu z gimnazijskim predmetnikom se dijaki učijo dva tuja jezika. Kot prvi tuji jezik se na Gimnaziji Vič poučuje angleščino. Kot drugi tuji jezik pa lahko dijaki izbirajo med nemščino, španščino, francoščino in italijanščino. V drugem in tretjem letniku pa izvajamo tudi pouk tretjega tujega jezika, če je dovolj prijav. Omogočamo tudi fakultativni (obšolski) pouk tujega jezika – v zadnjih letih na tak način izvajamo pouk ruščine.

 6. Kakšen je učni uspeh dijakov Gimnazije Vič in kakšen je njihov uspeh na maturi?

  Skoraj polovica dijakov dijakov Gimnazije Vič je imelo odličen učni uspeh.

  Vsi dijaki Gimnazije Vič so tudi lani uspešno opravili maturo. Naši dijaki so na maturi v povprečju dosegli 25,08 točk (slovensko povprečje je bilo 20,51 točk). Imeli smo kar 53 zlatih maturantov, 6 naših dijakov pa je doseglo vse možne točke na maturi (v Sloveniji je bilo skupaj 26 takšnih dijakov).

 7. Med dejavnostmi, ki so opisane na spletni strani šole ni krožka, ki ga obiskujem na osnovni šoli. Ali obstaja možnost, da bi se izvajal tudi na Gimnaziji Vič?

  Dijaška organizacija Gimnazije Vič da vsako leto nove pobude, ki jih običajno tudi uspešno uresniči. Šola z veseljem podpira ideje dijakov. Tako so se letos povezali v še eno prostovoljno akcijo za pomoč otrokom in starostnikom v stiski, lani je ponovno začel delovati astronomski krožek, pred nekaj leti pa so dijaki organizirali Muzikal@Vič, ki je postal "tradicionalen".

 8. Ali lahko na Gimnaziji Vič delam raziskovalno nalogo? Katerih tekmovanj se udeležujejo dijaki Gimnazije Vič?

  Seveda, vsako leto naši dijaki izdelajo več kot deset raziskovalnih nalog in projektov z različnih področij od psihologije do farmacije, od tehnike do podjetništva. Uspešno jih predstavljajo tako doma kot v tujini.

  Naši dijaki vsako leto tekmujejo iz znanja praktično vseh razpisanih tekmovanj za srednješolce od različnih tekmovanj iz matematike in naravoslovnih predmetov do tekmovanja v filozofskem eseju, športnih tekmovanj in natečajev s področja umetnosti. Povsod dosegajo odlične rezultate.

 9. Ali imate izmenjave s tujimi šolami?

  Da, sodelujemo s šolami iz različnih evropskih držav. V zadnjih letih smo izvedli mednarodne izmenjave s šolami iz Španije, Srbije, Francije, Nizozemske, Madžarske in Italije.

 10. Katere ekskurzije organizirate?

  V prvem letniku poleg spoznavnega tabora organiziramo še geografsko in biološko ekskurzijo, v drugem izvedemo tridnevni tabor, v tretjem pa tri enodnevne ekskurzije: literarno, zgodovinsko in biološko, v četrtem je možna tudi maturantska ekskurzija. Poleg teh ekskurzij, ki so del rednega programa, se dijaki lahko izven pouka udeležijo tudi večdnevnih izbirnih ekskurzij. V zadnjih letih smo obiskali skoraj vsa glavna mesta Evrope, pa tudi Maroko, Sicilijo, Boromejske otoke, Kubo in ZDA.

 11. Ali je Gimnazija Vič bolj naravoslovno, družboslovno ali jezikoslovno usmerjena?

  Gimnazija Vič je splošna gimnazija. Poučujemo v skladu z gimnazijskim predmetnikom, noben predmet nima posebnega (večjega) pomena.

 12. Na Gimnazijo Vič se bova vpisala brata dvojčka/prijatelja/sošolca iz osnovne šole. Ali sva lahko v istem oddelku?

  Ob vpisu dijaki napišete svoje želje. Če bo možno, bomo vašim željam ugodili.

 13. Sem perspektiven/vrhunski športnik/vzporedno se izobražujem na Konzervatoriju za glasbo in balet. Ali lahko pridobim poseben status?

  Da, vsako loto imamo kar precej dijakov, ki jim je priznan status športnika ali dijaka, ki se vzporedno izobražuje. Poseben status pa lahko na željo podelimo tudi dijakom, ki izdelujejo raziskovalno nalogo.

 14. Kakšne prilagoditve nudite dijaku s posebnimi potrebami?

  Dijaku s posebnimi potrebami omogočamo tiste prilagoditve, ki jih Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami zapiše v svoji odločbi. Gibalno oviranim dijakom omogočamo tudi uporabo dvigala.

 15. Ali imate športni oddelek?

  Športnega oddelka sicer nimamo, a mnogi naši dijaki se aktivno ukvarjajo z različnimi športnimi dejavnostmi in nimajo težav pri usklajevanju pouka s svojimi obšolskimi aktivnostmi. Dijaki lahko pridobijo tudi status športnika.

 16. Koliko dijakov je v razredu?

  V razredu je lahko največ 32 dijakov, v povprečju pa jih je trenutno 31.

 17. Koliko dijakov boste vpisali v naslednjem šolskem letu?

  Vpisujemo šest oddelkov. Ker v 1. letniku skoraj nikoli nimamo ponavljalcev, predvidevamo, da bomo v šolskem letu 2023/24 sprejeli v prvi letnik vsaj 180 dijakov.

 18. Ali boste imeli omejitev vpisa?

  Tega vnaprej ne moremo predvideti. V letu 2023 smo imeli t. i. »zaprt vpis«. To pomeni, da smo v prvem vpisnem krogu sprejeli vse dijake, ki so oddali vpisnico na našo šolo, obenem pa je bilo dijakov ravno toliko, da v drugem krogu nismo več sprejemali drugih dijakov.

 19. Kaj se zgodi, če bo Gimnazija Vič imela omejitev vpisa, jaz pa ne bom imel dovolj točk?

  V primeru, da pride do omejitve vpisa v prvem krogu in kandidat izpade, lahko ponovno kandidira za vpis v drugem krogu. Skozi postopek drugega kroga ga vodi šolska svetovalna služba. Pri kandidaturi v drugem krogu kandidati navedejo 10 šol – če ponovno kandidirajo na Gimnazijo Vič in niso sprejeti, so (najverjetneje) sprejeti na eno od ostalih šol, ki so jo navedli ob prijavi. V primeru, da niso sprejeti na nobeno od šol, lahko kandidirajo za vpis na šolah, ki takrat še nimajo zapolnjenih prostih mest.

 20. Ali si lahko izposodim učbenike iz učbeniškega sklada?

  Da. Velika večina, 95 %, dijakov si izposoja učbenike preko učbeniškega sklada.

 21. Ali si lahko dijaki kopirajo zapiske, učno gradivo ipd.?

  Da, za dijake je v šolski avli na razpolago fotokopirni stroj na predplačniško kartico.

 22. Kako je z napovedjo pisnih ocenjevanj in koliko jih dijaki pišejo na teden?

  Na začetku šolskega leta dijake seznanimo s t. i. mrežnim načrtom pisnih ocenjevanj. To pomeni, da že septembra načrtujemo pisna ocenjevanja za celotno šolsko leto. Pri tem pisna ocenjevanja razporedimo čim bolj enakomerno, tako da dijaki večinoma pišejo eno ali dve pisni ocenjevanji tedensko. Zelo redki so primeri, ko dijaki v istem tednu pišejo tri pisna ocenjevanja.

 23. Slišal sem, da izvajate tudi smučarske sobote. Kaj je to?

  Zainteresirani dijaki v spremstvu naših profesorjev športne vzgoje smučajo na enem od tujih smučišč.