Vpis

Rokovnik za vpis 2022

Pomembni datumi za vpisni postopek v letu 2022/23 so zapisani v tabeli. Osnovnošolce, ki se bodo odločili za vpis na našo šolo, pa bomo tudi pisno obveščali o posameznih korakih oz. rokih.

KdajKaj
do 4. 4. 2022 Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2022/23.
do 8. 4. 2022 Objava števila prijavljenih na spletni strani Gimnazije Vič.
do 8. 4. 2022 Objava števila prijavljenih na vseh šolah (spletna stran MIZŠ).
do 25. 4. 2022 Prenosi prijav.
do 24. 5. 2022 Objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ).
do 20. 5. 2022 Prijavljanje za vpis (1) neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (samo na šole brez omejitve vpisa), in (2) učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.
do 27. 5. 2022 Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvi vpisa na Gimnaziji Vič.
med 16. in 21. 6. 2022 Izvedba 1. kroga izbirnega postopka in vpis za sprejete v prvem krogu po objavljenem razporedu.
do 21. 6. 2022 Objava spodnjih mej 1. kroga (spletna stran MIZŠ).
do 21. 6. 2022 Seznanitev kandidatov, ki so bili neuspešni v 1. krogu.
do 24. 6. 2022 Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka.
do 30. 6. 2022 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.
do 1. 7. 2022 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu.
do 31. 8. 2022 Prijava in vpis dijakov ponavljalcev.
do 31. 8. 2022 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.

V primeru, da Gimnazija Vič ne bo imela omejitve vpisa, selekcijski postopek in nadaljnji datumi v tem rokovniku odpadejo. V tem primeru bo med 16. in 21. 6. 2021 potekal vpis vseh kandidatov, ki bodo takrat izpolnjevali pogoje za vpis (uspešno zaključena osnovna šola) in so pravočasno oddali ustrezno izpolnjene prijavnice.