Vpis

Popravljen rokovnik za vpis 2020

Pomembni datumi za vpisni postopek v letu 2020 so zapisani v tabeli. Osnovnošolce, ki se bodo odločili za vpis na našo šolo, pa bomo tudi pisno obveščali na domači naslov.

KdajKajKdo
27.01.2020 Vičan za en dan! (dan odprtih vrat). Devetošolci se prijavijo prek spletne strani www.gimvic.org.
14. in 15. 2. 2020 Informativni dan na Gimnaziji Vič. Pripravi Gimnazija Vič, udeležijo se osnovnošolci in njihovi starši.
do 11. 5. 2020 Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2020/21. Kandidati s pomočjo osnovne šole izpolnijo in pošljejo prijavnico na naslov tajnistvo@gimvic.org.
do 20. 5. 2020 Objava števila prijavljenih na spletni strani Gimnazije Vič. Gimnazija Vič.
do 20. 5. 2020 Objava števila prijavljenih na vseh šolah (spletna stran MIZŠ). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
do 25. 5. 2020 Prijavljanje za vpis (1) neuspešnih dijakov 1. letnika srednjih šol, ki se želijo preusmeriti in ponovno vpisati v 1. letnik (samo na šole brez omejitve vpisa), in (2) učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini. Kandidati (1) in (2).
do 16. 6. 2020 Prenosi prijav. Kandidati oz. njihovi starši prenose prijav urejajo skladno z navodili MIZŠ po e-pošti (ajda@gimvic.org).
do 26. 6. 2020, do 16. ure Objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
med 30. 6. in 6. 7. 2020Izvedba 1. kroga izbirnega postopka in vpis za sprejete v prvem krogu* po objavljenem razporedu. Gimnazija Vič in kandidati (natančna navodila prejmejo po e-pošti).

V primeru, da Gimnazija Vič ne bo imela omejitve vpisa, selekcijski postopek in nadaljnji datumi v tem rokovniku odpadejo. V tem primeru bo med 30. 6. in 6. 7. 2020 potekal vpis vseh kandidatov, ki bodo takrat izpolnjevali pogoje za vpis (uspešno zaključena osnovna šola) in so pravočasno oddali ustrezno izpolnjene prijavnice.

KdajKajKdo
do 6. 7. 2020 Objava spodnjih mej 1. kroga (spletna stran MIZŠ). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
do 6. 7. 2020 Seznanitev kandidatov, ki so bili neuspešni v 1. krogu. Gimnazija Vič.
do 9. 7. 2020, do 13. ure Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka. Gimnazija Vič in kandidati (natančna navodila ob seznanitvi z rezultati 1. kroga).
14. 7. 2020, do 15. ure Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Gimnazija Vič.
do 16. 7. 2020 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu. Gimnazija Vič in kandidati (natančna navodila ob objavi rezultatov 2. kroga).