Vpis

Rokovnik za vpis 2023

Pomembni datumi za vpisni postopek v letu 2023 so zapisani v tabeli. Osnovnošolce, ki se bodo odločili za vpis na našo šolo, pa bomo tudi pisno obveščali o posameznih korakih oz. rokih.

KdajKaj
do 3. 4. 2023 Prijavljanje za vpis v 1. letnik SŠ za šolsko leto 2023/24.
do 7. 4. 2023 Objava števila prijavljenih na spletni strani Gimnazije Vič.
do 7. 4. 2023 Objava števila prijavljenih na vseh šolah (spletna stran MIZŠ).
do 24. 4. 2023 Morebitni prenosi prijav.
do 16. 5. 2023 Prijavljanje za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini.
do 24. 5. 2023 Objava omejitev vpisa (spletna stran MIZŠ).
do 29. 5. 2023 Obveščanje prijavljenih kandidatov o morebitni omejitvi vpisa.
med 16. in 21. 6. 2023 Izvedba 1. kroga izbirnega postopka in vpis za sprejete v prvem krogu po objavljenem razporedu.
do 21. 6. 2023 Objava spodnjih mej 1. kroga (spletna stran MIZŠ).
do 21. 6. 2023 Seznanitev kandidatov, ki so bili neuspešni v 1. krogu.
do 23. 6. 2023 Prijava neizbranih v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka.
do 29. 6. 2023 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka.
do 30. 6. 2023 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu.
do 31. 8. 2023 Prijava in vpis dijakov ponavljalcev.
do 31. 8. 2023 Vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta.