Projetno in raziskovalno delo, ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost