Slovenščina

Pouk slovenščine je veliko več kot domače branje ali učenje o priredjih in podredjih. Je razmišljanje o sebi in svetu, je iskanje lastnega jezika in piljenje njegovega izraza. Je kulturno ustvarjanje in književno popotovanje. Je ljubezen do materinščine.