Dejavnosti

Dijaška skupnost

logo

Člani dijaške skupnosti (DS) Gimnazije Vič so vsi dijaki Gimnazije Vič. Njene aktivnosti vodijo in usmerjajo predstavniki razrednih skupnosti. Na začetku šolskega leta DS izbere svojega predsednika, predstavnike letnikov, namestnika predsednika in tajnika DS.

Delovanje

DS sodeluje pri različnih šolskih aktivnostih. Oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše doseganje ciljev šolanja, za prijetnejše bivanje dijakov v šoli tako pri pouku kot pri izvenšolskih dejavnostih. Predloge, pobude in mnenja DS izraža v pisni obliki, na sestankih z ravnateljico, preko šolskega radia in šolskega časopisa. DS pomaga pri njihovi realizaciji.

Sestanki DS so praviloma v času izven pouka. DS naredi načrt delovanja v začetku šolskega leta.

Statut Dijaške skupnosti Gimnazije Vič (DSGV)

Vse aktualne informacije in slike najdete na FB strani Dijaške skupnosti Gimnazije Vič: https://www.facebook.com/skupnostvic/