Dejavnosti

Dijaška skupnost

logo

Člani dijaške skupnosti (DS) Gimnazije Vič so vsi dijaki Gimnazije Vič. Njene aktivnosti vodijo in usmerjajo predstavniki razrednih skupnosti. Na začetku šolskega leta DS izbere svojega predsednika, predstavnike letnikov, namestnika predsednika in tajnika DS.

Delovanje

DS sodeluje pri različnih šolskih aktivnostih. Oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše doseganje ciljev šolanja, za prijetnejše bivanje dijakov v šoli tako pri pouku kot pri izvenšolskih dejavnostih. Predloge, pobude in mnenja DS izraža v pisni obliki, na sestankih z ravnateljico, preko šolskega radia in šolskega časopisa. DS pomaga pri njihovi realizaciji.

Naš cilj je, da v šolskem okolju z delovanjem ustvarjamo pozitivno vzdušje. Verjamemo, da je povezana skupnost dijakov ena ključnih stvari, ki k takemu vzdušju pripomore. Vsak dijak ima skrite talente in sposobnosti, ki jih lahko z dejavnostjo pokaže, utrjuje ali celo odkrije. Spodbujamo k medsebojnemu sodelovanju, ki dolgoročno lahko pelje tudi do tkanja vezi, ki trajajo veliko dlje, kakor štiriletno šolanje.

Statut Dijaške skupnosti Gimnazije Vič (DSGV)

Sledite nam lahko tudi na Instagramu in Facebooku: