Dejavnosti

Zdrava šola

zdrava šola

Smo skupina dijakov vseh letnikov, pod mentorstvom profesorice biologije Barbare Černe. Naše poslanstvo je skrb za za ekološke dejavnosti in dejavnosti povezane z zdravjem na splošno na naši šoli.

V okviru naše dejavnosti so tudi dobrodelni projekti, kot na primer zbiranje zamaškov, ki jih trenutno zbiramo za društvo Vesele nogice, zbiranje odsluženih, a še uporabnih dioptrijskih očal za prebivalce Zambije...

Dosegli smo tudi, da se ostanki malice na šoli ločujejo, in da imamo povsod nameščene smetnjake za ločeno zbiranje odpadkov.

Pred nekaj leti se je pojavila ideja, da bi obeležili dan boja proti AIDS-u. Ta dan se je za nas tako rekoč že spremenil v vsakoletno tradicijo, ko dijake osveščamo o virusu HIV ter drugih spolno prenosljivih boleznih. Prav tako vsako leto obeližimo svetovni dan zdravja, 7. aprila.

Naš cilj je tudi ekološko osveščanje dijake in jih pripeljati do bolj učinkovitega ločevanja odpadkov ter k bolj zdravemu načinu življenja.