Dejavnosti

Biotehnološki krožek

čistilna naprava

V šolskem letu 2011/12 je na naši gimnaziji pričel z delom Biotehnološki krožek.

V program dela bomo letos vključili naslednje teme in dejavnosti:

OKOLJSKA/ZELENA BIOTEHNOLOGIJA

 • Uporaba enoceličnih zelenih alg pri ugotavljanju citotoksičnosti različnih snovi. V testu bomo uporabili sladkovodne alge za ugotavljanje učinka vzorcev na rast alg. Alge bomo v eksponentni fazi rasti izpostavili testnemu vzorcu. Odziv alg bomo spremljali s pomočjo meritev optične gostote in primerjave z kontrolnimi poskusi.
 • Razgradnja plastičnih odpadkov z uporabo mikroorganizmov.
 • Bioindikatorski organizmi in presoja učinkov čistil, kozmetike, umetnih gnojil… Pogosto uporabljen bioindikatorski organizem Daphnia magna (Vodna bolha) bomo izpostavili različnim snovem in ocenili njihov akutni vpliv na organizem. Vodne bolhe bomo izpostavili različnim koncentracijam čistil, kozmetike, umetnih gnojil… in opazovali vpliv teh snov na njihovo gibanje.

MEDICINSKA BIOTEHNOLOGIJA

 • Primeri diagnostičnih testov. Določanje vsebnosti antigenov/protiteles s pomočjo preproste metode.
 • Rezistenca na antibiotike. Določanje občutljivosti mikroorganizmov na antibiotike, ki temelji na Kirby-Bauerjevi metodi.

PREDAVANJA IN DELAVNICE

 • Matične celice - debata
 • Okoljski monitoring; remediacije.
 • Cepljenja
 • Projekt LOKUS – GSO
 • Bioinformatika.
 • Iskanje izvora zaporedja dinozavra Iz knjige Izgubljeni svet (Michael Crichton)
 • OBISKI ZUNANJIH INŠTITUCIJ

   Medicinska forenzika – MF, Ljubljana
  • Laboratorij za imunologijo – BTF Rodica
  • Morska biološka postaja, Piran.

  Naše delo sega na različna področja biotehnologije in mikrobiologije:

  • Delo z bakterijami v šolskem okolju (vzorčenje, gojenje, izolacija čiste kolonije, barvanje, mikroskopiranje, antibiogram)
  • Vabljena predavanja
  • Obisk inštitucij in ekskurzije
   • Obiskali smo Nacionalni inštitut za biologijo v Ljubljani, Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov. Raziskovalca Rok Šturm in dr. Alenka Žunič Kosi sta nam predstavila raziskave s področja preučevanja kemijske in vibracijske komunikacije žuželk. S spoznavanjem vedenja in komunikacije žuželk lahko razvijamo okolju prijaznejše načine kontrole škodljivcev.
   • Ekskurzija v Jamski laboratorij Tular
  • Elektroforeza (priprava gela, nanašanje vzorcev, izvedba elektroforeze)
  • Kroženje dušikovih spojin v akvariju (postavitev testnega filtra v akvariju, spremljanje koncentracij dušikovih spojin)

  Delo v preteklih šolskih letih

  • raziskujemo življenjske procese z uporabo različnih tehnik dela (eksperiment, mikroskop, sodelovanje z zunanjimi inštitucijami, raziskovalna naloga).
  • izvajamo zahtevnejše laboratorijske vaje z uporabo računalniškega vmesnika in različnih merilnikov, delo z ekstremofilnimi mikroorganizmi,
  • postavili smo model male rastlinske čistilne naprave - Najboljši šolski projekt šol v mreži UNESCO 2013/14,
  • organiziramo predavanja strokovnjakov z različnih področij (Genetika debelosti, dr. Simon Horvat, Kako dobimo novo zdravilo, dr, Tomaž Bratkovič, Delovanje RČN, Martin Vrhovšek),
  • v našem programu so tudi obiski strokovnih inštitucij (Kemijski inštitut, Center algnih kultur, biotehnološki laboratoriji Krka NM, ogled in delo v zbirki biotehnološko patentiranih gliv – Biološko središče, uporaba bioloških materialov v forenzičnem laboratoriju),
  • hodimo na ekskurzije - Morska biološka postaja Piran 2014 in 2013, Krajinski park Strunjan,
  • sodelujemo tudi v šolskem projektu Calypso – priprava na vzorčenje in določanje organizmov na različnih globinah. V letu 2012 pa smo sodelovali tudi v šolskem projektu Vič gre v vesolje, kjer smo pripravili kulturi gliv kvasovk in ekstremofilnih gliv, ki sta s sondo poleteli 35 km visoko.

  In še nekaj slik: