Dejavnosti

Erasmus+ KA2 - Involve me and I learn

erasmus+logo

V šolskih letih 2014/15 in 2015/16 smo dijaki takratnega 1.D in 2.D razreda sodelovali v mednarodnem projektu Erasmus+ Involve me and I learn, v katerem je sodelovalo 6 držav (Finska, Islandija, Italija, Španija, Grčija in Slovenija). Šlo je za evropski projekt, ki je trajal dve leti in katerega cilji so bili priprava primerjalne študije šol (ugotoviti razlike v izobraževalnih sistemih sodelujočih držav), priročnika dobre prakse in priročnika kariernega svetovanja/usmerjanja.

erasmus+ custom logo

V okviru projekta bodo dijaki pod mentorstvom profesorjev izpeljali 12 aktivnosti; nekatere izmed njih smo že zaključili.

Končni produkti / rezultati našega projekta:

Video, ki smo ga izdelali dijaki sami: