Dejavnosti

Erasmus+ KA1 (2014-2016) – mobilnost posameznikov

erasmus+logo

Gimnazija Vič je bila leta 2014 uspešna na razpisu programa Erasmus+ in pridobila sredstva za izvedbo dvoletnega projekta Uvajanje inovativnih pristopov v pedagoško in svetovalno delo.

Projekt vključuje usposabljanje učiteljev in svetovalnih delavcev in senčenje oz. opazovanje na delovnem mestu (»job shadowing«). Izhaja iz vizije šole, da se neprestano trudimo uvajati inovativne pristope v svojo delo. S projektom želimo pridobiti še bolj kakovostne in motivirane učitelje, ki pri svojem delu uporabljajo nove, inovativne in kreativne pristope. S projektom še dodatno razvijamo evropsko dimenzijo našega dela in nadgrajujemo enega od strateških ciljev razvoja šole – odpiranje šole v svet.

Partnerski organizaciji v projektu sta Državni znanstveni licej France Prešeren iz Italije in Åva Gymnasium s Švedske. Partnerski organizaciji učiteljem in svetovalnim delavcem Gimnazije Vič zagotavljata opazovanje na delovnem mestu v luči novih in inovativnih pristopov in metodologije.

Vseh udeležencev v dvoletnem projektu je 40. Večina usposabljanj je dvotedenskih in so potekala v času poletnih počitnic. Države usposabljanj in opazovanj so: Združeno kraljestvo, Francija, Hrvaška, Italija, Švedska.

Teme usposabljanj, ki smo jih ponudili učiteljev so raznolike in vključujejo:

  • nove informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku,
  • razvijanje informacijske in medijske pismenosti pri dijakih,
  • obvladovanje stresa za učitelje,
  • kreativna in inovativna metodologija za učitelje,
  • inovacije v »CLIL-u«,
  • nevrolingvistično programiranje (NLP) za učitelje,
  • inovativne pristopi pri delu s težavnimi dijaki,
  • poučevanje preko raznoterih inteligentnosti.

Projekt je v celoti financiran s strani Evropske unije iz programa Erasmus+. Več informacij na nacionalni strani programa: www.erasmusplus.si.

Erasmus+ KA1

Koordinator projekta: Anže Perne, prof. angl.