Dejavnosti

Raziskovalne naloge

Raziskovalna dejavnost dijakov ima na šoli pomembno mesto. Dijaki pri tem pridobijo znanja s področja metodologije raziskovanja in razvijajo osebnostne lastnosti, kot so: kritičnost, ustvarjalnost in vztrajnost.

Teme raziskovalnih nalog dijaki poiščejo skupaj z učitelji v šoli, lahko pa si temo in mentorja poiščejo sami. Temo raziskovalne naloge je možno prijaviti tudi kot maturitetno seminarsko delo.

Koordinator raziskovalnih dejavnosti je profesorica Majda Šajn Stjepić.

Področja: