Dejavnosti

Youthstart – Spodbujanje podjetnosti za mlade

logo

Gimnazija Vič se je mednarodnemu projektu Youth Start – Entrepreneurial Challenges – Izzivi podjetnosti za mlade, pridružila v šolskem letu 2015/2016 v skupini kontrolnih šol. V projektu na naši šoli sodeluje en oddelek dijakov 2. letnika in 6 profesorjev različnih predmetov. V letu 2016/2017 začenjamo z izvajanjem 7 izzivov projekta:

  • Izziv: Ideja
  • Izziv: Moj Junak
  • Izziv: Reci DA
  • Izziv: Empatija
  • Izziv: Vrednost odpadkov
  • Izziv: Moja Skupnost
  • Izziv: Stojnica z limonado

Namen projekta je spodbujanje razvoja različnih veščin, med katerimi so izpostavljene ustvarjalnost, inovativnost, samoiniciativnost in podjetnost, skladno z opredelitvijo v evropskem referenčnem okviru ključnih kompetenc (Priporočilo evropskega parlamenta in sveta o ključnih kompetencah za VŽU, UL EU, 30. 12. 2006).

V projektu je poudarek na iskanju idej, spodbujanju podjetnosti, razvoju sodelovanja in komuniciranja, kritičnem mišljenju, samorefleksiji in samouravnavanju, delu z viri, ustvarjalnosti, proaktivnem vedenju »od ideje do uresničitve«, oblikovanju poslovnega načrta, predstavljanju in udejanjanju le tega v praksi.