Dejavnosti

Angleški konverzacijski tečaji

Znanje tujih jezikov postaja vse večja vrednota, zato poskušamo dijakom dati čim več priložnosti, da bi tudi na tem področju napredovali in postajali samozavestni govorci tujih jezikov. Konverzacijski tečaji angleščine potekajo na šoli že vrsto let, vodi pa jih naravni govorec angleščine, Tim Gallagher.

Glavni cilji tečajev so:

  • razvijanje govorne zmožnosti,
  • razvijanje komunikacijskih veščin,
  • spoznavanje in razumevanje medkulturnih razlik,
  • razvijanje zavesti o svoji lastni identiteti,
  • razvijanje tolerantnosti do drugih in drugačnih ter
  • razvijanje medijske pismenosti.

Delo z naravnim govorcem ima za dijake številne prednosti: sledijo govoru brez oklevanja, z naravno hitrostjo, soočeni so z modernim govorjenim jezikom, mašili, naglasom naravnega govorca, poleg tega naravni govorec medkulturne razlike lahko pojasnjuje iz lastnih izkušenj.

Glavni poudarki poučevanja so:

  • visoka stopnja avtentičnosti pri učenju (originalna besedila – leposlovje, članki… ),
  • izpostavljanje aktualnih tem ter seznanjanje dijakov z dogajanjem doma in po svetu.

Tečaji potekajo enkrat tedensko, takoj po končanem pouku in trajajo eno šolsko uro.

Blanka Klobučar, koordinatorica dejavnosti