Dejavnosti

Erasmus+ KA1 (2017-2018) – mobilnost posameznikov

erasmus+logo

Gimnazija Vič je bila leta 2017 uspešna na razpisu programa Erasmus+ in pridobila sredstva za izvedbo projekta Kreativnost 3.0. Projekt traja do konca avgusta 2018.

Projekt vključuje usposabljanje učiteljev, poučevanje učiteljev v tujini in opazovanje na delovnem mestu (»job shadowing«). Izhaja iz vizije šole, da se neprestano trudimo uvajati inovativne pristope v svojo delo. S projektom želimo pridobiti še bolj kakovostne in motivirane učitelje, ki pri svojem delu uporabljajo nove, inovativne in kreativne pristope. S projektom še dodatno razvijamo evropsko dimenzijo našega dela in nadgrajujemo enega od strateških ciljev razvoja šole – odpiranje šole v svet.

Partnerski organizaciji v projektu sta Visser 't Hooft Lyceum z Nizozemske in Istituto Compresivo 10 iz Italije. Partnerski organizaciji učiteljem Gimnazije Vič zagotavljata opazovanje na delovnem mestu ter poučevanje v luči novih in inovativnih pristopov in metodologije.

Vseh udeležencev v dvoletnem projektu je 15. Večina usposabljanj je dvotedenskih in bodo potekale v času poletnih počitnic. Državi usposabljanj so: Združeno kraljestvo in Irska.

Teme usposabljanj, ki smo jih ponudili učiteljev so raznolike in vključujejo:

  • kreativna metodologija za učitelje (nadgradnja),
  • nove informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku,
  • razvijanje informacijske in medijske pismenosti pri dijakih,
  • obvladovanje stresa za učitelje,
  • inovacije v »CLIL-u«,
  • nevrolingvistično programiranje (NLP) za učitelje,
  • inovativne pristopi pri delu s težavnimi dijaki,
  • poučevanje preko raznoterih inteligentnosti.

Projekt je v celoti financiran s strani Evropske unije iz programa Erasmus+. Več informacij na nacionalni strani programa: www.erasmusplus.si.

Koordinator projekta: Anže Perne, prof. angl.