Dejavnosti

Angleški knjižni klub

Angleški knjižni klub je bil ustanovljen z namenom, da bi dijaki brali zaradi bralnega užitka in ne le zaradi preverjanja in ocenjevanja obveznih domačih branj ter na ta način razvijali bralno zmožnost in samozavest pri uporabi tujega jezika. Blizu tisoč knjižnih enot je že na voljo za izposojo v šolski knjižnici. Vse knjige naročamo v tujini, saj želimo biti z našo ponudbo čim bolj aktualni. Na policah z angleškimi knjigami je nalepljena tudi legenda, ki pojasnjuje barvne in črkovne oznake, s katerimi so knjige opremljene. Na ta način želita mentorja dijakom čim bolj olajšati izbiro in jim omogočiti, da bodo brali knjige v originalu, ki pa so glede na jezikovno zahtevnost dijakom primerne in ustrezajo njihovemu bralnemu okusu.

Knjižne police bi radi tudi v prihodnje polnili s kvalitetnim čtivom in dovolj raznoliko ponudbo, saj je naš namen pritegniti čim več dijakov k branju tujejezične literature. Zato naj omenimo samo enega od večjih projektov, ki ga izvajamo vsako šolsko leto - t. j. projekt 'posvojitev knjige', ko člane knjižnega kluba pa tudi ostale - zdajšnje in bivše - dijake Gimnazije Vič, učitelje, veleposlaništva, mednarodne izobraževalne ustanove s predstavništvom v Sloveniji itd. pozovemu k doniranju knjig. Projekt se običajno zaključi s praznovanjem Svetovne noči knjige, 23. aprila, ko na šoli poteka kulturni program, okrogla miza ter predstavitve vezane na izbrano književno besedilo, pri čemer sodelujejo dijaki Gimnazije Vič in drugih povabljenih srednjih šol, učenci povabljenih osnovnih šol ter ugledni gostje iz Slovenije in tujine.

Srečanja članov knjižnega kluba sicer potekajo enkrat mesečno oziroma po dogovoru, če pripravljamo srečanje na določeno temo. Dijaki so povabljeni, da predstavijo knjige, ki so jih prebrali, potekajo razgovori in skupno branje ter interpretiranje del, izmnejujemo si mnenja itd. Dijake redno seznanjamo z novostmi, povabljeni pa so tudi k vsebinskemu sooblikovanju knjižnih naročil, ki jih izvršimo v novembru in marcu.

Mentorja: Blanka Klobučar, Timothy Gallagher