Dejavnosti

Letopis

Dijaki Gimnazije Vič vsako šolsko leto z mentorjem pripravijo letopis (angl. yearbook), ki vsebuje podatke o razredih, slike razredov in dijakov, prav tako pa podatke o drugih dejavnostih šole. Ekipa dijakov se z mentorjem dobiva na sestankih, kjer pripravljajo koncept letopisa za aktualno šolsko leto, vsebinsko zasnovo, način zbiranja podatkov itd. Dijaki letopis tudi sami oblikujejo.

Elektronski naslov krožka: letopis@gimvic.org

Mentor: Anže Perne, prof. angl.