Dejavnosti

UNESCO

UNESCO logo

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural organisation) je leta 1945 ustanovljena specializirana organizacija Združenih Narodov za izobraževanje, znanost in kulturo s sedežem v Parizu.

Od leta 1953 se izobraževalne ustanove po svetu povezujejo v mednarodno UNESCO ASP mrežo šol (Associated Schools Project Network), v katero je danes vključenih približno 9000 predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih ustanov v 180 državah. V UNESCO ASP mrežo Slovenije je od leta 2001 vključena tudi Gimnazija Vič.

Izobraževalne ustanove, vključene v UNESCO ASP mrežo šol, članstvo zavezuje k delovanju v skladu z UNESCO načeli. To pomeni, da smo tudi na gimnaziji Vič zavezani k delovanju v skladu štirimi Delorsovimi stebri izobraževanja, s katerimi želimo dijake čim bolje pripraviti na izzive sodobnega kompleksnega in vse bolj nepredvidljivega sveta:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Naučiti se živeti skupaj!
  • Učiti se biti!

V okviru pouka, pouka izven učilnice, v mnogih projektih in dejavnostih, ki potekajo na šoli (npr. prostovoljstvo, UNESCO klub, projekti npr. Zdrava šola, Ekoindeks, tematske okrogle mize, kulturni dogodki, povezovanja s šolami v Sloveniji in v tujini na različnih področjih itd.) učitelji in učenci skupaj uresničujemo naše prepričanje, da moramo mlade vzgojiti (in se morajo naučiti drug od drugega) v strpne, odgovorne in odprte ljudi. Želimo si, da se bomo (in se bodo dijaki) znali kritično opredeliti in ravnati ob svetovnih problemih, pa naj gre za okolje, kršenje človekovih pravic, mednarodne konflikte, nujnost ohranjanja kulturne in biološke pestrosti sveta, problem beguncev, povečano nestrpnost do drugačnih itd.

Povezani - v iskanju rešitev

Partnerski šoli Gimnazija Vič in Convitto Nazionale Paolo Diacono, Cividale del Friuli ITALY sodelujeta v projektu Povezani - v iskanju rešitev v obliki izmenjave dijakov ter s sodelovanjem v projektu MUN v organizaciji italijanske šole. Osnovno sporočilo projekta je pomen odgovornega ravnanja in aktivnega delovanja vsakega posameznika za strpnost, nenasilje in doseganje svetovnega miru. Več »

Unesco klub

unesco

Na šoli deluje skupina dijakov, ki organizira in izvaja zgoraj omenjene aktivnosti. Člani UNESCO kluba na gimnaziji Vič organiziramo (in sodelujemo pri izvedbi) humanitarne akcije, pripravljamo tematske pogovore in razstave, s katerimi obeležimo spominske oz. pomembne dneve, organiziramo dogodke, s katerimi želimo mlade ozavestiti o določenem problemu ipd.

Vse, ki vas omenjena vsebina zanima, ste ustvarjalni, vam ni vseeno ter želite ravnati odgovorno, vabimo, da se nam pridružite. Če samo s kančkom našega delovanja pomagamo ohranjati ravnovesje v svetu, naši družbi, našem okolju, bomo naredili veliko, saj je nedaleč od nas druga skupina odgovornih in čutečih ljudi, ki bo dodala svoj kanček k ohranitvi in okrepitvi miru ter sožitja v svetu.

Naše aktivnosti:

UNESCO koordinatorici
Tadeja Rudolf Vahtar
Mojca Kosi