Dejavnosti

Mednarodne dejavnosti

Pri razvoju šole je pomemben dejavnik tudi njeno aktivno mednarodno delovanje. Na ravni šole, profesorjev in dijakov.

Z različnimi mednarodnimi dejavnostmi dijakom omogočamo ne le spoznavanje drugih dežel in ljudi ampak tudi spoštovanje drugih kultur in drugačnosti. En od pomembnih ciljev je tudi umeščanje sebe v mednarodni prostor in razvijanje samospoštovanja in spoštovanja lastne države in kulture.

Vključujemo se v mednarodne (Comenius, British Council idr.) projekte, več kot deset let organiziramo mednarodne izmenjave (s Švedsko, Španijo in z Madžarsko), sprejemamo delegacije dijakov, učiteljev in različnih prosvetnih delavcev drugih dežel, sodelujemo na predmetnih področjih med šolami, trenutno na naravoslovnem področju z Univerzo iz Kolorada in s Švedsko gimnazijo. Dijaki s projektnimi nalogami sodelujejo na mednarodnih predstavitvah in tekmovanjih

Naši učitelji pa sodelujejo tudi pri razvoju kurikula v mednarodnih projektih (npr. pri razvoju pouka naravoslovja v SPICE projektu, European Schoolnet). Prav tako sodelujejo s svojimi prispevki na različnih mednarodnih simpozijih.

Erasmus+ KA2 - Involve me and I learn

Od začetka šolskega leta 2014/15 dijaki takratnega 1.D razreda sodelujejo v mednarodnem projektu Erasmus+ Involve me and I learn, v katerem sodeluje 6 držav (Finska, Islandija, Italija, Španija, Grčija in Slovenija). Gre za evropski projekt, ki traja dve leti in katerega cilji so priprava primerjalne študije šol (ugotoviti razlike v izobraževalnih sistemih sodelujočih držav), priročnika dobre prakse in priročnika kariernega svetovanja/usmerjanja.

Nadaljuj branje »

Izmenjave

Mednarodne in tudi znotrajslovenske izmenjave organiziramo že več kot deset let, tako da se jih je nabralo že kar precej. Nekaj smo jih tudi obeležili na spletni strani in si jih lahko ogledate: