Dejavnosti

Matematični krožki

Za pripravo na tekmovanja lahko obiskujete matematični krožek in krožek za logiko.

Krožek za logiko vodi Nataša Šuligoj, prof. Logične naloge lahko rešujete enkrat tedensko. Matematični krožek pa vodi Hanka Lebič, prof. Srečevali se bomo enkrat tedensko in reševali naloge, ki so se kdaj pojavile na kakšnem tekmovanju, pa tudi težje naloge povezane z redno snovjo.

Priporočamo uporabo spletnega časopisa Brihtnež. Vse o matematičnih tekmovanjih zveste na spletni strani DMFA, vse o logičnih tekmovanjih pa na strani ZOTKS.

slika