Delovanje šole in pouk

Prostovoljstvo

Dijaki Gimnazije Vič so zelo aktivni kot prostovoljci. Pri tem sodelujemo z ustanovami, ki jim omogočijo prostovoljno delo, kar nekaj akcij pa je že nastalo na pobudo dijakov.

Dijaki so doslej najbolj številčno sodelovali z Mladinski dom Malči Beličeve, Mladinskim centrom Vič in Domom starejših občanov Vič - Rudnik, možnost pa je, da se dijak vključi v prostovoljno delo tudi v kateri drugi ustanovi ali društvu, kjer sodelujejo s prostovoljci. Pri iskanju priložnosti za prostovoljce se povezujemo s Slovensko filantropijo. Prostovoljci pomagajo v obliki osebnega družabništva (druženje z otroci ali starostniki, igre, delavnice; v DSO, Malči Belič, MC VIČ), učne pomoči (Malči Belič, MC Vič, Filantropija) ali medgeneracijskega druženja (DCA Vič, Festival Igraj se z mano). Prostovoljci običajno enkrat na teden obiščejo posameznika ali skupino. Dijaki pa se pridružujejo tudi dobrodelnim akcijam (Rdeči križ Slovenije, Zavetišče za zapuščene živali, Festival Igraj se z mano, SILA Bazaar, Srčna pisma za male borce, Projekt hobotnica...).

Na šoli imajo dijaki možnost udeležiti se uvodnega in nadaljnjih intervizijskih srečanj za prostovoljce, kjer si med seboj podelijo izkušnje in dileme. Mentorica prostovoljstva na šoli je šolska svetovalna delavka Monika Zonta.

Prostovoljce obveščamo preko elektronske pošte, dijaške skupnosti in Instagram profila.