Delovanje šole in pouk

Matematična tekmovanja

Vsako leto organiziramo šolsko tekmovanje iz logike, šolsko tekmovanje Evropski matematični Kenguru in regijsko tekmovanje iz matematike. V šolskem letu 2011/12 bodo naslednja tekmovanja:

  • 23. september 2011 – izbirno tekmovanje iz logike
    Na državno tekmovanje so se uvrstili …
  • 12. november 2011 – državno tekmovanje iz logike
    Srebrna in zlata priznanja
  • 15. marec 2012 – šolsko tekmovanje Evropski matematični Kenguru
  • 28. marec 2012 – izbirno tekmovanje iz matematike
  • 21. april 2012 – državno tekmovanje iz matematike

Uspehi viških dijakov na matematičnih tekmovanjih

Šolsko leto 2010/11

Državno tekmovanje iz logike
Filip Koprivec 1. letnik zlato priznanje
Vid Kocijan 1. letnik zlato priznanje
Živa Urbančič 1. letnik srebrno priznanje
Andrej Buh 2. letnik 2. mesto in zlato priznanje
Jure Kert 2. letnik zlato priznanje
Gal Kranjc 2. letnik zlato priznanje
Rok Hribšek 2. letnik zlato priznanje
Maruša Mišmaš 2. letnik srebrno priznanje
Una Košir 2. letnik srebrno priznanje
Domen Gričar 2. letnik srebrno priznanje
Rok Kaufman 3. letnik 1. mesto in zlato priznanje
Žiga Gosar 3. letnik zlato priznanje
Metka Lozej 3. letnik srebrno priznanje
Silvo Komatar 3. letnik srebrno priznanje
Jure Slak 3. letnik srebrno priznanje
Ajda Zavrtanik Drglin 3. letnik srebrno priznanje
Monika Biasizzo 4. letnik srebrno priznanje
Katerina Kukuljan 4. letnik srebrno priznanje
Bojana Lazović 4. letnik srebrno priznanje
Državno tekmovanje iz matematike
Filip Koprivec 1. letnik zlato priznanje
Manca Groznik 1. letnik zlato priznanje
Tilen Lučovnik 1. letnik zlato priznanje
Jure Kert 2. letnik zlato priznanje
Martin Davorin Kržišnik 2. letnik zlato priznanje
Vid Kovačec 3. letnik zlato priznanje
Jure Slak 3. letnik zlato priznanje
Ajda Zavrtanik Drglin 3. letnik zlato priznanje
Katerina Kukuljan 4. letnik zlato priznanje

Šolsko leto 2009/10

Državno tekmovanje iz logike
Andrej Buh 1. letnik 2. mesto in zlato priznanje
Rok Bernik 1. letnik zlato priznanje
Lucija Bizjak 1. letnik srebrno priznanje
Ajda Zavrtanik Drglin 2. letnik 1. mesto in zlato priznanje
Ariadna Štorman 2. letnik zlato priznanje
Rok Kaufman 2. letnik zlato priznanje
Jure Slak 2. letnik zlato priznanje
Vid Kovačec 2. letnik zlato priznanje
Katerina Kukuljan 3. letnik zlato priznanje
Bojana Lazović 3. letnik srebrno priznanje
Miha Petrič 4. letnik zlato priznanje
Samo Saje 4. letnik zlato priznanje
Gašper Rus 4. letnik srebrno priznanje
Državno tekmovanje iz matematike
Martina Petrič 1. letnik zlato priznanje
Lucija Bizjak 1. letnik zlato priznanje
Rok Kaufman 2. letnik zlato priznanje
Vid Kovačec 2. letnik zlato priznanje
Ajda Zavrtanik Drglin 2. letnik zlato priznanje

Šolsko leto 2008/09

Državno tekmovanje iz logike
Ajda Zavrtanik Drglin 1. letnik zlato priznanje
Jure Slak 1. letnik zlato priznanje
Matjaž Velkovrh 1. letnik srebrno priznanje
Naja Bohanec 3. letnik zlato priznanje
Rok Kralj 3. letnik srebrno priznanje
Gregor Černe 4. letnik zlato priznanje
Državno tekmovanje iz matematike
Ajda Zavrtanik Drglin 1. letnik zlato priznanje
Anja Stebernak 1. letnik zlato priznanje
Monika Biasizzo 2. letnik zlato priznanje
Jakob Peterlin 2. letnik zlato priznanje

Šolsko leto 2007/08

Državno tekmovanje iz logike
Nika Grom 1. letnik srebrno priznanje
Luka Nagode 2. letnik srebrno priznanje
Marija Vita Zupanič 2. letnik srebrno priznanje
Gregor Černe 3. letnik zlato priznanje
Državno tekmovanje iz matematike
Monika Biasizzo 1. letnik zlato priznanje
Jakob Peterlin 1. letnik zlato priznanje

Šolsko leto 2006/07

Državno tekmovanje iz logike
Naja Bohanec 1. letnik srebrno priznanje
Luka Cindro 3. letnik srebrno priznanje
Uroš Javornik 4. letnik srebrno priznanje
Tomaž Hočevar 4. letnik srebrno priznanje
Tanja Petek 4. letnik srebrno priznanje
Tanja Hribar 3. letnik zlato priznanje
Tomislav Luetić 4. letnik zlato priznanje
Državno tekmovanje iz matematike
Tomaž Hočevar 4. letnik zlato priznanje

Šolsko leto 2005/06

Državno tekmovanje iz logike
Anita Treven 2. letnik srebrno priznanje
Tomislav Luetić 3. letnik srebrno priznanje
Tomaž Hočevar 3. letnik zlato priznanje
Anja Brezavšček 4. letnik zlato priznanje
Državno tekmovanje iz matematike
Tomislav Luetić 3. letnik zlato priznanje
Gašper Zadnik 4. letnik 1. nagrada in zlato priznanje
Sredozemsko matematično tekmovanje
Gašper Zadnik 4. letnik srebrna medalja

Šolsko leto 2004/05

Državno tekmovanje iz logike
Uroš Javornik 2. letnik zlato priznanje
Tomislav Luetić 2. letnik zlato priznanje
Državno tekmovanje iz matematike
Eva Turšič 1. letnik zlato priznanje
Tomaž Hočevar 2. letnik 2. nagrada in zlato priznanje
Gašper Zadnik 3. letnik 1. nagrada in zlato priznanje
Sredozemsko matematično tekmovanje
Gašper Zadnik 3. letnik srebrna medalja
Mednarodna matematična olimpijada
Gašper Zadnik 3. letnik srebrna medalja

Šolsko leto 2003/04

Državno tekmovanje iz logike
Gašper Zadnik 2. letnik zlato priznanje
Barbara Janžič 2. letnik zlato priznanje
Državno tekmovanje iz matematike
Gašper Zadnik 2. letnik 1. nagrada in zlato priznanje
Sredozemsko matematično tekmovanje
Gašper Zadnik 2. letnik srebrna medalja
Mednarodna matematična olimpijada
Gašper Zadnik 2. letnik bronasta medalja

Šolsko leto 2002/03

Državno tekmovanje iz logike
Tjaša Furlan 1. letnik 1. mesto in zlato priznanje
Tadej Štajner 4. letnik zlato priznanje
Državno tekmovanje iz matematike
Gašper Zadnik 1. letnik 1. nagrada in zlato priznanje
Alen Mlekuž 2. letnik zlato priznanje

Šolsko leto 2001/02

Državno tekmovanje iz razvedrilne matematike
Gabrijela Hladnik 4. letnik 4. mesto
Državno tekmovanje iz logike
Živa Laterner 1. letnik zlato priznanje
Gabrijela Hladnik 4. letnik zlato priznanje
Državno tekmovanje iz matematike
Nace Mikuš 1. letnik zlato priznanje

Šolsko leto 2000/01

Državno tekmovanje iz razvedrilne matematike
Andreja Jernejčič 1. letnik 2. mesto
Državno tekmovanje iz logike
Katja Jakša 1. letnik 27. mesto
Simon Belak 2. letnik 16. mesto
Gabrijela Hladnik 3. letnik 9. mesto
Jan Premru 4. letnik 6. mesto
Državno tekmovanje iz matematike
Pavel Tomšič 1. letnik zlato priznanje

Šolsko leto 1999/00

ržavno tekmovanje iz logike
Gabrijela Hladnik 2. letnik 6. mesto
Timotej Šuc 2. letnik 12. mesto
Državno tekmovanje iz matematike
Gabrijela Hladnik 2. letnik 3. nagrada
Žiga Virk 4. letnik pohvala

Šolsko leto 1998/99

ržavno tekmovanje iz matematike
Gabrijela Hladnik 1. letnik pohvala
Žiga Virk 3. letnik pohvala

Šolsko leto 1997/98

ržavno tekmovanje iz matematike
Rok Orel 2. letnik pohvala

Šolsko leto 1996/97

ržavno tekmovanje iz matematike
Viktor Božič 1. letnik pohvala
Haris Hodžič 1. letnik pohvala
Rok Orel 1. letnik pohvala
Žiga Virk 1. letnik pohvala

Kaj več o matematičnih tekmovanjih pa lahko izveste na strani DMFA.