Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Biologija

Biologija

2022/23

Anej Cunk, 3. c, Pija Burger, 3. c Potencial izvlečkov luščin zrnja navadne in tatarske ajde za zaviranje rasti patogenih gliv Srebrno priznanje
Anja Pavšič, 3.c Zakaj so cianobakterije tako uspešne v svojem okolju?

2021/22

Barbara Makovec, 3. f, Rok Sušnik, 3. f Vpliv različnih načinov izpostavitve hladni kisikovi plazmi na dekontaminacijo in kalitev semen tatarske ajde Zlato priznanje
Uma Jordan Ferbežar, 4.c Interakcije velikih pliskavk (Tursiops truncatus) v Tržaškem zalivu in okoliških vodah s pridnenimi vlečnimi mrežami Bronasto priznanje

2020/21

Manca Črnič, 4.f Vpliv časa in temperature shranjevanja na koncentracijo DNK Bronasto priznanje

2017/18

Matija Mlakar Medved, 4. a Vpliv intenzivnega kmetijstva na populacijo velikega srakoperja (Lanius excubitor) na ljubljanskem barju Zlato priznanje

2015/16

Jan Slunečko Uporaba osmotskega tlaka v tehnoloških procesih Bronasto priznanje

2014/15

Patricia Koprivec, 3.a, Teja Lenaršič, 3.a Kvasovka saccharomyces cerevisiae kot modelni organizem za študij regulacije presnove pri raku

2012/13

Katja Brezovar, 3.f Vpliv bivalentnih kationov na elektroporacijo celic
Maruša Hribar, 2.e Skrb za okolje ob uvajanju novih industrijskih tehnologij Bronasto priznanje

2011/12

Katja Kunčič, 4.a, Helena Šneberger, 4.e Metode čiščenja vode kot pacifizem našega časa

2010/11

Bojana Lazović, 4.letnik, Ellen Malovrh, 4.letnik Uspešnost neinvazivnih metod vzorčenja in njihova uporabnost v genetskih raziskavah Bronasto priznanje
Klara Klančar, 3.d Vedenje psov (v Zavetišču za zapuščene živali Ljubljanai) Nagrajen plakat
Anja Modic, 3.a, Gabrijela Vrbnjak, 3.a Hitro prehranjevanje" mladostnikov

2009/10

Žiga Mljač, Erika Kozamernik, 3.a Rjavi srakoper v Horjulski dolini Bronasto priznanje
Petra Bezeljak Cistična fibroza Bronasto priznanje

2008/09

Bojana Lazovič, Klara Širca, 2.a Pestrost sevov bakterije Escherihcia Coli v človeških prebavilih Srebrno priznanje
Sandi Hrvačanin, Simon Lušin, Luka Trček Spreminjanje kakovosti sladkovodnega ekosistema skozi leto Srebrno priznanje

2007/08

Nina Prepeluh Športna prehrana Bronasto priznanje
Nina Prepeluh Vloga arbuskularne mikorize pri avtotoksičnosti koruze

2005/06

Barbara Jenko Primerjava življenjskih pogojev želv v naravi in v ujetništvu
Miha Košir Pomen genetske variabilnosti za spontane prekinitve nosečnosti

2004/05

Igor Šivec Biološki vplivi mobilnih telefonov na organizem
Manca Dolinar, Anja Lah Vplivi eteričnih olj na razmnoževanje bakterij

2003/04

Neža Cunder Kakovost življenja bolnikov z odpovedjo ledvic
Manca Dolinar, Anja Lah Genske bolezni (prisotnost v Sloveniji)