Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Medicina » Posledice delovanja brioporina in hidralizina 2 na različne celice

Posledice delovanja brioporina in hidralizina 2 na različne celice

Avtor:
Lan Vukolić, 3. d
Mentorici:
Sonja Artač in Maja Gerden
Somentorici:
doc. dr. Marjetka Podobnik, Kemijski inštitut, prof. dr. Maja Čemažar, Onkološki inštitut Ljubljana
Ključne besede:
proteini, ki tvorijo pore (PFP), brioporin, hidralizin 2, rak, novi pristopi
Povzetek:

Raziskovalni problem, ki se ga lotevam v nalogi je preučevanje možnosti uporabe PFP (pore-forming proteins) pri zdravljenju nekaterih vrst raka. Moje delo je razdeljeno na bazično raziskavo in na preučevanje možnosti aplikacije pri zdravljenju raka. V prvem delu raziskujem lastnosti dveh porotvornih proteinov, brioporina in hidralizina 2 ter izolacijo por brioporina, ki bi jih lahko učinkovito uporabili na izbranih celičnih linijah. Medtem, ko v drugem delu poskušam rezultate bazične raziskave uporabiti pri razvijanju novih pristopov za zdravljenje nekaterih vrst rakavih obolenj.

V današnjem času so rakava obolenja čedalje bolj pogosta. Strokovnjaki glede naraščanja števila tovrstnih obolenj napovedujejo (The American Cancer Society; Global Cancer facts and Figures, Second Edition, cancer.gov), da bo v obdobju 2012 do 2030 število primerov rakavih obolenj na svetovni ravni naraslo za 50% - iz 14 na 21 milijonov. Za isto obdobje strokovnjaki na globalni ravni napovedujejo 60% porast števila smrti, katerih vzrok je rakavo obolenje, iz 8 milijonov na 13 milijonov.

Preučevanje PFP je razmeroma novo področje. Široke možnosti njihove uporabe, od sekvenciranja DNK do zdravljenja raka, pa so spodbuda k intenzivnim raziskavam na tem področju.