Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Psihologija

Psihologija

2020/21

Maruša Lapajne Škrjanc, 3.e Nerazumevanje prevzetih timskih vlog kot vzrok konflikta
Klara Majer, 4.e Stališča mladih do starševstva Bronasto priznanje
Aleksandra Saša Stajič, 4.c Stališča adolescentov o grafologiji
Anita Kristan, 4.d Kako mislimo, da sanjajo slepi
Nikolina Vulović, 4.f Anksiozne motnje Nagrajen plakat
Špela Nose, 3.d Vpliv stereotipov in najpogostejše zmote pri ustvarjanju prvega vtisa Bronasto priznanje

2019/20

Meta Jedlovčnik, 4.C Iskanje ustreznega partnerja: Lastnosti, na podlagi katerih si izberemo partnerja bronasto priznanje
Manca Dremelj, 4. e Strah pred smrtjo bronasto priznanje
Maks Pustovrh, 3.e Kaj vpliva na jutranjo zbranost pri pouku
Ajda Hrovatin, 4.f Vpliv mobilnih telefonov na medosebne odnose

2018/19

Lea Vaupotič, 4.D Spremembe v duševnih procesih pri starostnikih bronasto priznanje in nagrajen plakat
Mark Podlinšek, 4. c Odnos mladih do pornografije
Ines Kneževič, 4.a Analiza otroške risbe izdelan plakat

2017/18

Nikolina Mencin, 3. a; Pia Gričar, 3. a Animacija vrteče plesalke – iluzija ali psihološki fenomen?
Kaja Franko – 4. f Kako pogosti so posamezni znaki depresije med mladimi? bronasto priznanje

2016/17

Luka Salvatore Pecoraro Osebnostni temperament in zadovoljstvo z delovnim mestom
Mercedes Polajnar, 3.b, Ana Pikovnik, 1.e Razlike med sanjami ekstravertiranih in introvertiranih oseb

2015/16

Nikolina Mencin, 1. a, Miša Šinkovec, 1. a Razlike v samopodobi dijakov
Jan Slunečko, 4. c Mnenje mladih o samomoru Nagrajen plakat
Erika Škerlj 4. d, Jerca Trček, 4. d Vpliv romana 50 odtenkov sive na mnenje srednješolcev in gimnazijcev o Bdsm praksah Srebrno priznanje

2014/15

Anja Strle, Anja Rakonjac Zakaj ob besedi ebola (še) ne čutimo strahu Nagrajen plakat
Gaja Lampe, 3.d, Tea Šebenik, 3.a Strahovi - vse večji problem današnje družbe

2013/14

Ana Koderman, 3. C Ali sta moški in ženska lahko le prijatelja? Bronasto priznanje
Katarina Jagarinec, 3.e, Ana Kure, 3.e Vpliv sugestije na izbiro čokolade Bronasto priznanje in nagrajen plakat
Viktrorija Perenič, 4.e Ali mimika razkriva človekova čustva?

2012/13

Špela Stražišar, 3.b Kaj je to ljubezen? Nagrajen plakat
Franc Križanič, 4.b Moč prvega vtisa in oblikovanje stališč
Dolenc Karmen 4.e, , Patricija Tišlarič 4.b Ko se mladost prevesi v starost

2011/12

Sanda Talić, 3.f Kdaj in zakaj pod nož?
Tara Duralija, 4. a Kako kriza vrednot v današnjem svetu vpliva na prostovoljno delo med mladimi? Nagrajen plakat
Jera Meglič, 4. letnik Prijateljstvo in komunikacija

2010/11

Nina Šterbenc Čeferin, 3.e, Eva Gorup, 3.e Depresija kot odraz duševne stiske Bronasto priznanje

2009/2010

Ajda Ferengja, Eva Udovič, 4.e Manipulacija medijev s strahom Srebrno priznanje
Andrej Pervanje, Kristian Remškar, 3.d Motivacija mladih za izbiro poklica Srebrno priznanje
Rebeka Merhar, 3.b, Mija Kavčič, 3.b Prijateljstvo in facebook Bronasto priznanje
Naja Bohanec, 4.e Motnje hranjenja

2008/2009

Čerkez Kristina, 3.c Športniki in nešportniki o jemanju nedovoljenih substanc (dopingu) Zlato priznanje
Nina Prepeluh, Mihaela Kogovšek, 4.e Ali obstajajo znanstveni dokazi za reinkarnacijo? Nagrajen plakat
Katja Fabjan, 3.b Osebnostne značilnosti izsiljevalca in žrtve čustvenega izsiljevanja
Naja Bohanec, Anja Kržič, 3.e Govorica obraza slavnih politikov

2007/2008

Mateja Kovač, 3. b Stališče srednješolcev do vožnje s spremljevalcem Zlato priznanje
Tina Goluh, Zala Gorenc Vsiljivost internetnih oglasov Bronasto priznanje
Mojca Hafner, Urša Petek, 3. letnik Ozaveščenost mladih o spolnih zlorabah preko interneta Nagrada safe.si, 3. mesto med predstavljenimi raziskovalnimi nalogami
Daša Grbec, 3.b, Nastja Marinčič, 3.b Resničnost ali iluzija? Nagrajen plakat

2006/2007

Anja Božič Kako lepotni ideali vplivajo na človekovo samopodobo Zlato priznanje in nagrajen plakat
Medeja Fajdiga Poznavanje avtizma med slovenskimi dijaki Bronasto priznanje
Blaž Mandeljc, Bruno Štravs Kako vpliva socialno-ekonomski položaj staršev na otrokovo finančno pismenost?