Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Zgodovina » Zapuščina celjskih grofov

Zapuščina celjskih grofov

Avtorica:
Helena Šneberger, 2.e
Mentorica:
Mojca Glaser Tehovnik
Somentor:
dr. Miha Kosi
Ključne besede:
Celjski grofje, zapuščina, Habsburžani, Celjske zvezde, Celjska kronika
Povzetek:

Celjski grofje so bili na zgodovinskem prizorišču od 11. do 15. stoletja. V času, ko so v virih prvič omenjeni, je njihova posestev skromna, saj obsega le nekaj gradov v Savinjski dolini. S številnimi porokami in dedovanji pa imajo na vrhuncu svoje moči v pravni lasti približno polovico slovenskega ozemlja, kar je rezultat zunanje politike. Na tem področju so znani po svoji spretnosti, ki se kaže tudi v premišljenih političnih porokah. Zato je Celje kmalu postalo poznano kot ˝zibelka kraljic˝, saj so moški predstavniki rodbine svoje sorodnice poročali s številnimi kralji in pomembneži takratnega časa. S tem postane Celjska rodbina na višku svoje moči enakovredna tekmica celo Habsburški rodbini, ki je bila kar nekaj stoletij najmočnejša na naših tleh. Nedvomno je, da so v času svojega življenja Celjski ustvarili veliko zapuščino. Mene pa je zanimalo, kaj je s to zapuščino danes, v kolikšni meri je ohranjena in koliko jo ljudje poznajo. Natančneje, zanimalo me je, ali poznavanje Celjskih grofov sega čez poznavanje elementov slovenskega grba.