Dejavnosti
Raziskovalne naloge » Zgodovina

Zgodovina

2022/23

Lana Golob, 3. a Način oblačenja na Slovenskem v prvih 30. letih 20. stoletja Srebrno priznanje

2020/21

Timon Grubar, 4.b Preboj avstro-ogrske 55. pehotne divizije med 12. soško ofenzivo Zlato priznanje

2009/10

Helena Šneberger, 2.e Zapuščina celjskih grofov Srebrno priznanje
Galja Erznožnik, 3.f Prehrana na vrhniškem nekdaj

2008/09

Anže Mazovec, 2.b, Jure Hotujec, 2.d Vpliv egipčanske mitologije na življenje starih Egipčanov
Eva Strgar, 3.b Krepitev slovenske narodne zavesti v 19. stoletju

2007/08

Anja Pristavec, Mateja Pristavec Gimnazija Vič skozi desetletja

2003/04

Gašper Jakovac Slovanska mitologija
Rok Dovjak, Petra Novak Gradovi na Slovenskem
Aleksandra Flegar, Tjaša Štanta Slovenci v italijanskih koncentracijskih taboriščih
Neznan Vnos in uveljavitev novih prvin kulture po geografskih odkritjih
Gordana Lacič Primerjava srednjeveškega kazenskega sistema pri različnih družbenih slojih
Katarina Kolar, Nina Javornik Pogostost pojavljanja rimskih novcev v slovenskem prostoru