Delovanje šole in pouk

Geografija

Namen geografije ni samo opisovati, ampak tudi razumeti:

  • procese v naravi,
  • aktualne politične, gospodarske razmere,
  • ekološke in druge probleme.

S tem znanjem dijaki razvijajo pozitiven odnos do narave in kulturne dediščine Slovenije in sveta.

Geografija ni le kup suhoparnih podatkov, temveč stik z utripom sveta in aktualno problematiko.

Zato pridobivamo znanje na različne načine:

  • ob raznolikem slikovnem in multimedijskem gradivu,
  • na terenskih vajah,
  • na ekskurzijah, z referati …

Poučujejo

  • Marija Boh
  • Jana Jerman
  • Tjaša Koštomaj