Delovanje šole in pouk

Slovenščina

Dijaki pri slovenščini spoznavajo literarne klasike in literarno teorijo, lepoto jezika in njegove zakonitosti ter razvijajo svoje sposobnosti izražanja in funkcionalno pismenost pri:

 • domačem branju,
 • pisanju seminarskih nalog, raziskovalnih nalog in esejev,
 • pogovoru in govornih nastopih,
 • igranju vlog in dramatizacijah,
 • skupinskem delu in strokovnih ekskurzijah …

Skozi številne medpredmetne povezave s filozofijo, psihologijo, z zgodovino, likovno umetnostjo pa tudi z drugimi predmeti dijaki laže razumejo kompleksnost odnosov in sveta.

Tisti, ki jih slovenščina še prav posebej pritegne, lahko svoje talente razvijajo:

 • pri pripravi na tekmovanje za Cankarjevo priznanje,
 • pri izdelavi razrednega in šolskega časopisa,
 • ob srečanjih s kulturnimi delavci, pisatelji in z igralci,
 • ob ogledih različnih kulturnih dogodkov,
 • tako, da pišejo in objavijo v literarnem zborniku (lani so pripravili dve zbirki),
 • tako, da sodelujejo na literarnih natečajih in
 • v recitatorskih in dramskih skupinah (lani so pripravili šest umetniških predstav),
 • s sodelovanjem v literarnem klubu Létažer,
 • s sodelovanjem na različnih delavnicah, ki spodbujajo ustvarjalnost.

Poučujejo

 • dr. Andrej Koritnik
 • Mojca Kosi
 • Marjetka Krapež
 • Alenka Ocvirk Zelič
 • Mirjam Šemrov
 • Tanja Šket