Delovanje šole in pouk

Projektno delo

Dijaki drugega letnika v okviru timskega projektnega dela izberejo temo iz katrega koli predmetnega področja, največkrat pa medpredmetno temo. Skupaj z mentorji, profesorji predmetnih področji in informatike izdelajo nalogo, ki jo predstavijo v obliki spletne predstavitve.

Cilji projektnega dela

  • Razvijati sposobnosti timskega dela v skupini.
  • Pridobivanje celostnega znanja (teme so lahko medpredmetne).
  • Razviti ustrezen pozitivni odnos do digitalne tehnologije.
  • Razvijati računalniško in informacijsko pismenost.
  • Razvijati sposobnost individualnega dela in dela v skupini.
  • Uporabljati zna smiselne strategije iskanja podatkov iz različnih medijev in na različne načine.
  • Pozna temeljne zakonitosti predstavitve informacije na spletu.
  • Zna učinkovito urediti spletni sestavek. Svoje odločitve zna razložiti in ovrednotiti.
  • Zna samostojno narediti preproste dinamične spletne strani in ustrezno uporabiti že izdelane rešitve na svetovnem spletu.

Projektno delo je nadaljevanje TIMKO projektov. Na šoli jih izvajamo od šolskega leta 2003/04, s TIMKO projekti pa smo začeli že leta 1999.