Delovanje šole in pouk

Šolska svetovalna služba

Področje dela svetovalne službe je zelo pestro in med drugim obsega individualno delo z dijaki, karierno svetovanje, tečaj učinkovitega učenja, sodelovanje z razredniki pri ustvarjanju razredne skupnosti, delo z nadarjenimi dijaki in z dijaki s statusom dijaka s posebnimi potrebami.

Pri tem sodeluje z dijaki, učenci, starši, učitelji in s strokovnjaki iz zunanjih inštitucij, s šolami, fakultetami, zdravstvenimi ustanovami … in tako z vodstvom šole soustvarja dobre pogoje za delo vseh na šoli.

V šolski svetovalni službi vas pričakujeta Ajda Erjavec, univ. dipl. psih. in univ. dipl. ped., in Živa Kološa, univ. dipl. soc. ped., vsak dan od 8. do 14. ure. Za daljše pogovore pa se dogovorite po elektronski pošti ali po telefonu na številko 01/256 79 40. Z veseljem vas bosta podprli na vaši poti doseganja ciljev.

Za vse dijake:

 • nudimo individualno svetovanje,
 • seznanjamo jih s pogoji za pridobitev štipendije,
 • pomagamo pridobiti dijaško izkaznico,
 • pomagamo urediti vpis in izpis iz šole,
 • pomagamo pri oblikovanju karierne poti.

Za dijake prvega letnika:

 • izvajamo dejavnosti za spoznavanje samega sebe in povezovanje z drugimi,
 • sodelujemo pri oblikovanju programa in izvedbi spoznavnega tabora,
 • izvajamo tečaj učinkovitega učenja,
 • sodelujemo s profesorji pri uvajanju uspešnih tehnik in metod učinkovitega učenja pri rednem pouku,
 • sodelujemo pri razrednih urah in smo na voljo za individualne pogovore.

Za dijake drugega letnika:

 • dijakom pomagamo pri spoznavanju sebe in svojih interesov,
 • sodelujemo pri razrednih urah in seznanjamo dijake z informacijami o možnostih študija,
 • s profesorji angleškega jezika sodelujemo pri izvedbi medpredmetne povezave angleščine in spoznavanja sebe in poklicev.

Za dijake tretjega letnika:

 • seznanjamo jih s pogoji vpisa na fakultete doma in v tujini,
 • sodelujemo pri razrednih urah in smo na voljo za individualne pogovore.

Za dijake četrtega letnika:

 • dijake seznanjamo z vsemi informacijami, ki pomembno vplivajo na odločitev za izbiro študijskega programa in oblikovanje karierne poti,
 • posredujemo informacije o trgu dela,
 • možnostih za študij in zaposlitev v tujini, dogodkih, namenjenih dijakom,
 • pripravimo poklicni maraton – predstavitve najbolj zaželenih fakultet in študijev,
 • seznanimo dijake z vsemi prireditvami, kjer lahko pridobijo uporabne informacije za vpis,
 • spremljamo jih pri vpisnem postopku in smo na voljo za individualno karierno svetovanje.

Za starše:

 • staršem pomagamo v trenutkih, ko potrebujejo informacijo, nasvet in podporo,
 • izvajamo predavanja za starše in povabimo zunanje predavatelje, od katerih se skupaj učimo.
 • Starše dijakov četrtega letnika obveščamo, da je predstavitev o nadaljevanju študija, ki jo je pripravila šolska psihologinja za roditeljski sestanek, na ogled v rubriki »nadaljevanje študija« v področju »šolska svetovalna služba«.