Delovanje šole in pouk

Šolska svetovalna služba

Področje dela svetovalne službe je zelo pestro in med drugim obsega individualno delo z dijaki, karierno svetovanje, učenje učinkovitega učenja, sodelovanje z razredniki pri ustvarjanju razredne skupnosti, delo z dijaki s statusom dijaka s posebnimi potrebami ...

Svetovalna služba sodeluje z dijaki, učenci, starši, učitelji in s strokovnjaki iz zunanjih inštitucij, s šolami, fakultetami, zdravstvenimi ustanovami … in tako z vodstvom šole soustvarja dobre pogoje za delo vseh na šoli.

V šolski svetovalni službi vas pričakujemo vsak dan od 8. do 15. ure. Za daljše pogovore pa se dogovorite po elektronski pošti ali po telefonu na številko 01/244 70 03. Z veseljem vas bomo podprli na vaši poti do doseganja ciljev.

Za dijake

 • nudimo individualno svetovanje,
 • pomagamo urediti vpis in izpis iz šole,
 • izvajamo dejavnosti za spoznavanje samega sebe in svojih interesov,
 • izvajamo dejavnosti za povezovanje z drugimi,
 • sodelujemo pri oblikovanju programa in izvedbi spoznavnega tabora (za prve letnike),
 • izvajamo tečaj učinkovitega učenja,
 • sodelujemo s profesorji pri uvajanju uspešnih tehnik in metod učinkovitega učenja pri rednem pouku,
 • sodelujemo pri razrednih urah,
 • s profesorji angleškega jezika sodelujemo pri izvedbi medpredmetne povezave angleščine in spoznavanja sebe in poklicev,
 • pomagamo pri oblikovanju karierne poti in seznanjamo dijake z informacijami o možnostih študija ter s pogoji vpisa na fakultete (posredujemo informacije o trgu dela; seznanimo dijake z vsemi prireditvami, kjer lahko pridobijo uporabne informacije za vpis; spremljamo jih pri vpisnem postopku in smo na voljo za individualno karierno svetovanje).

Za starše

 • staršem pomagamo v trenutkih, ko potrebujejo informacijo, nasvet in podporo,
 • izvajamo predavanja za starše in povabimo zunanje predavatelje, od katerih se skupaj učimo