Delovanje šole in pouk

Športni dnevi

Bližina Rožnika in Poti spominov in tovarištva nam omogoča, da pouk športne vzgoje večkrat izvajamo izven telovadnice. Vendar so prav športni dnevi tisti, ki pomenijo res celovito in raznoliko večurno športno dejavnost.

Športne dneve organiziramo za vse dijake enkrat v jesenskem času in enkrat v zimskem času.

Obakrat se dijaki odločajo med več različnimi športnimi panogami. Tako lahko izberejo tisto, ki jim je najljubša, ali pa táko, ki je še ne poznajo, in tudi tako širijo svoje znanje.

Dijaki pa se lahko ob sobotah udeležijo tudi izbirnih športnih dni. V prejšnjih letih so bile najpopularnejše smučarske sobote.

Opise in slike s športnih dni lahko poiščete med dogodki.