Delovanje šole in pouk

Učbeniški sklad

Šola omogoča dijakom, da si izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Učbenike izbirajo učitelji iz Kataloga učbenikov, ki določa, kateri učbeniki se lahko uporabljajo kot obvezni. Seznami potrebnih učbenikov in delovnih zvezkov so objavljeni na šolski spletni strani najkasneje junija tekoče šolsko leto za naslednje šolsko leto.

Naročanje in prevzem učbenikov

Bodoči dijaki prvih letnikov učbenike naročijo z naročilnico, ki jo dobijo v četrtek 16. 6. 2022 ob predložitvi spričeval. Skupaj z ostalo vpisno dokumentacijo jo oddajo ob vpisu na šoli. Izposodijo si lahko posamezne učbenike ali celoten komplet. Seznam vseh učbenikov in delovnih zvezkov je priloga na dnu te strani. Pogoj za izposojo je plačilo izposojevalnine, ki jo poravnajo preko položnice, ki jo šola pošlje v oktobru 2022. Znesek je odvisen od izbora učbenikov in bo znašal največ ⅓ nabavne cene učbenika.

Naročanje učbenikov za bodoče druge, tretje in četrte letnike poteka preko spleta. Dijaki junija prejmejo uporabniško ime in geslo za dostop do aplikacije za spletno naročanje učbenikov iz učbeniškega sklada. Prosimo, da natančno preberete seznam potrebnih učbenikov, se prijavite in označite, katere učbenike želite naročiti in naročilo potrdite. Učbenike je mogoče naročiti do 24. junija 2022 do 24.00 ure. Po tem datumu ni več mogoče spreminjati naročila. Če učbenika niste pravočasno naročili, ga ne boste dobili. Priporočamo vam, da učbenike naročite čimprej.

Vstop v aplikacijo: Naročanje učbenikov za šolsko leto 2022/23

Prevzem učbenikov bo za vse dijake potekal konec avgusta, predvidoma od ponedeljka, 29.8., do srede, 31.8. 2022, med 9. in 13. uro. S seboj je dobro imeti vrečko ali nahrbtnik :)

Dijaki, ki potrebujete zmanjšanje ali oprostitev plačila izposojevalnine, oddajte prošnjo z ustrezno utemeljitvijo v svetovalno službo.

Seznami učbenikov in delovnih zvezkov za vse letnike za šolsko leto 2022/23:

Če potrebujete več informacij pišite na: sklad@gimvic.org.