Delovanje šole in pouk

Pouk

Program Gimnazije Vič obsega pouk obveznih in izbirnih gimnazijskih predmetov in pouk obveznih in izbirnih vsebin (interesnih dejavnosti). Vsak predmet in obvezna oziroma izbirna vsebina zasleduje temeljne cilje svojega področja in načrtne povezave oziroma navezave med njimi. To omogoča, da dijaki usvajajo celovito, povezano in trajno znanje.

Dejavnosti pouka se odvijajo v šolskih prostorih in izven njih.

Predmetnik

Dijaki na Gimnaziji Vič oblikujejo svoj predmetnik v največji možni meri, ki jo dopušča gimnazijki program in organizacijske možnosti šole.

Nadaljuj branje »

Obvezne izbirne vsebine

Obvezne izbirne vsebine so sestavina gimnazijskega programa. Ločimo obvezne vsebine, ki jih organizira šola, in vsebine za dijakovo prosto izbiro, ki jih lahko dijak izbere v okviru ponudbe šole ali pa tudi izven nje.

Nadaljuj branje »

Pravilniki in obrazci

Za uspešno delovanje šole in vsakega posameznika v njej je pomembno, da poznamo pravilnike in zakone, ki urejajo življenje in delo v Gimnaziji Vič in se jih tudi držimo.

Nadaljuj branje »

Koledar

Delo na naši gimnaziji skrbno načrtujemo. Tu si lahko ogledate šolski koledar in načrt ocenjevanja v tekočemšolskem letu.

Nadaljuj branje »