Delovanje šole in pouk

Informatika

Danes se zdi, da zna že mali otrok ravnati z računalnikom, a prava vrednost te naprave se pokaže, ko lahko resnično SAM narediš z računalnikom tisto, kar želiš. Ta znanja dijaki pridobivajo pri informatiki.

Dijaki se trajnih informatičnih znanj naučijo

 • pri učenju različnih programov,
 • pri izdelovanju samostojnih in skupinskih projektnih računalniških in medpredmetnih nalog,
 • z izdelavo in s programiranjem robotkov.

Kdor želi še več, bo z veseljem

 • izdelal raziskovalno nalogo,
 • sodeloval pri urejanju šolske spletne strani in delu na spletnem strežniku,
 • obiskoval krožke programiranja(Python, C++, PHP, računalniška omrežja),
 • se udeležil različnih tekmovanj, tudi mednarodnih,
 • se lotil pridobivanja ECDL ali CISCO certifikata.

Pri pouku in dejavnostih se prilagajamo interesom dijakov.

Poučujejo

 • Klemen Bajec
 • mag. Alenka Krapež
 • Marina Trost