Delovanje šole in pouk

Športna vzgoja

Športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti mladega človeka. Je sestavni del življenja in dela na šoli. Gimnazijski program obsega 105 ur športne vzgoje v vsakem letniku v posameznem šolskem letu. To pomeni tri ure pouka tedensko.

Osnovni program

 • splošna kondicijska priprava
 • atletika
 • gimnastika z ritmično izraznostjo
 • akrobatika
 • ples
 • športne igre (košarka, odbojka, nogomet)
 • izletništvo, pohodništvo, gorništvo
 • športnovzgojni karton

Program izbirnih športov

 • športne zvrsti iz osnovnega programa
 • drugi športi, ki jih ponudi šola (tek v naravi, fitness, aerobika, namizni tenis, plezanje na umetni steni, hokej v dvorani, badminton)

Dodatni program

Načrtujemo naslednje izvenšolske dejavnosti:
 • odbojka (dekleta, fantje)
 • košarka (dekleta, fantje)
 • hokej v dvorani
 • borilne veščine
 • aerobika
 • fitnes
 • pohodništvo
 • veslanje (kajak)
 • smučanje ob sobotah
 • pilates
 • kolesarjenje
 • rolanje

Organiziramo medrazredna tekmovanja v košarki, odbojki, malem nogometu in dvoranskem hokeju. Sodelujemo na vseh razpisanih srednješolskih športnih tekmovanjih.

Status športnika

Šola perspektivnim in vrhunskim športnikom nudi ustrezno pomoč, ki jim omogoča lažjo uskladitev šolskih in športnih obveznosti. Pravice in dolžnosti učencev s statusom ureja pravilnik.

Materialni pogoji

V šolskem letu 2012/13 smo pridobili tudi novo športno dvorano, s katero je športno življenje na šoli in na Viču še bolj pestro in aktivno.

Poučujejo

 • Anže Javoršek
 • Mojca Manfreda
 • Nejc Marinič
 • Žiga Regina
 • Nuša Završnik Ražen