Delovanje šole in pouk

Kemija

Razumevanje temeljnih kemijskih zakonitosti pomaga človeku pri orientaciji v množici izdelkov, tako prehrambenih kot kozmetičnih in tudi mnogih drugih, ki nas obdajajo in vplivajo na kakovost našega življenja.

Dijaki osvajajo znanja in spretnosti s področja kemije ter razvijajo odnos do sebe in narave:

 • z demonstracijskimi poskusi,
 • pri laboratorijskih vajah, izvedenih klasično in z računalniško podprtimi meritvami,
 • s sodelovalnim učenjem, z eksperimentalnim raziskovanjem, pri terenskem delu …
 • pri medpredmetno zasnovanem projektnem delu, na strokovnih ekskurzijah (pospeševalnika v Cernu in Bazovici, planetarij …),
 • ob sodelovanju z naravoslovno tehničnimi fakultetami in drugimi inštitucijami (fakulteta za kemijo, farmacijo, za znanosti o okolju, za gradbeništvo in za elektrotehniko, Inštitut Jozef Stefan, Lekarna Ljubljana, Hiša eksperimentov …),
 • ob sodelovanju strokovnjakov v šoli in v specializiranih laboratorijih.

Če se želijo dijaki poglobiti v kemijske probleme realnega življenja, se:

 • udeležijo priprav na tekmovanje iz znanja,
 • priključijo krožku kemije ali šoli eksperimentalne kemije,
 • pripravijo raziskovalno nalogo …

Poučujejo

 • Marta Lukanec
 • Alenka Mozer
 • Andrej Smrdu
 • laborantka: Andreja Šporar