Delovanje šole in pouk

Pouk izven učilnic

Določeni cilji predmeta ali obveznih in izbirnih vsebin (interesnih dejavnosti) so resnično dosegljivi samo, če se učni proces odvija v avtentičnem okolju. Zato smo za vsa štiri leta šolanja pripravili program pouka izven učilnic: ekskurzije, terensko delo, obiske različnih kulturno umetniških, znanstveno izobraževalnih in drugih inštitucij, različne oblike taboro …

Ekskurzije

V program Gimnazije Vič vključujemo ekskurzije, ki so del rednega pouka izven učilnic, in nadstandardne ekskurzije.

Nadaljuj branje »

Športni dnevi

Športni dnevi pomenijo celovito in raznoliko večurno športno dejavnost. Organiziramo jih za vse dijake enkrat v jesenskem času in enkrat v zimskem času.

Nadaljuj branje »

Tabori

Pred leti se je porodila ideja, da bi nekatere vsebine gimnazijskega programa predelali na malo drugačen način, nekje izven šole. Teorije, naučene pri pouku, bi na ta način osmislili in skozi izkušnjo pomagali dijakom do uporabnih in trajnih spoznanj in izkušenj.

Nadaljuj branje »

Predavanja

Radovednost naših dijakov marsikdaj močno presega okvire učnih načrtov. Potešijo jo strokovnjaki in umetniki, ki jim živo in neposredno predstavijo svoje bogato znanje in izkušnje. Na šolo pridejo tako iz Slovenije kot iz tujine, včasih pa jih obišemo kar na njihovem delovnem mestu.