Delovanje šole in pouk

Italijanščina

Kot 2. tuji jezik dijaki lahko izberejo tudi italjanščino.

Poleg jezika imajo dijaki tudi možnost in priložnost spoznati pobliže Italijo, kot eno najstarejših civilizacij, njeno kulturo (zgodovino, arhitekturo, kulinariko, geografijo, …), deželo umetnikov in glasbenikov.

Dijaki, ki so v prvem letniku izbrali druge tuje jezike, se lahko odločijo za fakultativni pouk italjanščine, ki poteka po pouku. V tretjem letniku se dijaki lahko udeležijo državnega tekmovanja iz znanja italjanščine. Organiziramo tudi ekskurzije, ki omogočajo dijakom pobliže spoznati deželo, katere jezik se učijo.

Poučujejo

  • Julijana Taseva