Delovanje šole in pouk

Dijaki s posebnimi potrebami

Za dijake s posebnimi potrebami v svetovalni službi sodelujemo pri pripravi in izvajanju individualiziranega programa.

Prav tako svetujemo dijakom in staršem, ki bi želeli začeti postopek usmerjanja dijaka s posebnimi potrebami. Več o postopku usmerjanja si lahko preberete neposredno na strani Zavoda za šolstvo na spodnji povezavi, kjer najdete tudi obrazce, ki jih v postopku potrebujete:

https://www.zrss.si/usmerjanje-otrok-posebne-potrebe/

Za dodatna vprašanja se lahko obrnete na svetovalno službo, kjer vam bomo svetovali glede postopka in pripravili tudi poročilo šole in zapis razgovora z dijakom.