Delovanje šole in pouk

Angleščina

Suverenost človeka je v znanju. Znanje jezikov nam odpira nove svetove in omogoča navezanost stikov z ljudmi širom po svetu.

Dijaki pridobivajo ta znanja in širino:

 • v manjših skupinah z rojenimi govorci,
 • ob uporabi sodobne učne tehnologije,
 • z branjem angleškega leposlovja in časopisnih člankov,
 • pri povezavah z drugimi predmeti pri ogledih predstav v tujih jezikih,
 • pri mednarodnih sodelovanjih in izmenjavah dijakov (s Švedsko, Španijo, z Madžarsko) in
 • možnost individualne mobilnosti dijakov na strokovnih ekskurzijah v tujino.

Dijaki, ki jih tuji jeziki še posebej veselijo, lahko svojo nadarjenost razvijajo:

 • v angleški dramski/promocijski skupini, ki prireka nastope v šoli in zunaj nje,
 • z udeležbo na literarnih natečajih in tekmovanjih (haiku, Pfiffikus, regijska, državna, mednarodna tekmovanja iz znanja tujih jezikov),
 • pri sodelovanju z drugimi ustanovami (British Council, britansko veleposlaništvo, Knjižnica Otona Župančiča, Goethe institut),
 • s pisanjem prispevkov za tujejezični časopis,
 • s predstavitvijo tujejezičnih literarnih del na srečanjih knjižnega kluba,
 • pri dodatni konverzaciji v tujem jeziku
 • pri sodelovanju z drugimi ustanovami (British Council, britansko veleposlaništvo, Knjižnica Otona Župančiča, Goethe institut),
 • s pisanjem prispevkov za tujejezični časopis,
 • s predstavitvijo tujejezičnih literarnih del na srečanjih knjižnega kluba.
Posodobljen učni načrt za angleščino

Poučujejo

 • Maja Gerden
 • Blanka Klobučar
 • Nina Kremžar
 • Mateja Legan Crnoja
 • Maša Novakovič
 • Anže Perne
 • tuji učitelj: Timothy Gallagher