Delovanje šole in pouk

Fizika

Osnovni namen pouka fizike je spoznati in razumeti naravne pojave s področja fizike, pomembne fizikalne koncepte in teorije ter vplive odkritij v fiziki na razvoj tehnologije in s tem na naše življenje.

Dijaki usvajajo znanja in spretnosti s področja fizike ter ustvarjajo odnos do sebe in narave

 • z demonstracijskimi poskusi,
 • pri laboratorijskih vajah izvedenih klasično in z računalniško podprtimi meritvami,
 • s sodelovalnim učenjem, z eksperimentalnim raziskovanjem, pri terenskem delu,
 • pri medpredmetno zasnovanem projektnem delu, na strokovnih ekskurzijah,
 • ob sodelovanju z naravoslovno tehničnimi fakultetami in drugimi inštitucijami (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za farmacijo, Fakulteta za znanosti o okolju, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Fakulteta za elektrotehniko, Inštitut Jozef Stefan, Lekarna Ljubljana, Hiša eksperimentov),
 • ob sodelovanju strokovnjakov v šoli in v specializiranih laboratorijih,

Če se želijo dijaki poglobiti v fizikalne probleme realnega življenja, se:

 • pridružijo raziskovalno tehničnim projektom,
 • udeležijo priprav za mednarodni turnir mladih fizikov (IYPT),
 • udeležijo natečaja za najboljšo fizikalno fotografijo,
 • pripravijo raziskovalno nalogo.

Poučujejo

 • Jure Ausec
 • dr. Vida Kariž Merhar
 • Timotej Maroševič
 • laborant: Denis Pavlin