Delovanje šole in pouk

Psihologija

Pri psihologiji spoznavamo sebe in se skozi to učimo razumeti druge. Ugotavljamo, zakaj se pojavi določena oblika vedenja in skušamo razumeti razlike med nami.

Pri psihologiji naši dijaki:

  • spoznajo človeka, njegovo osebnost in obnašanje,
  • raziskujejo procese, ki potekajo v človeku (v duševnem smislu).

Zainteresirani dijaki pripravijo raziskovalno nalogo, se udeležijo državnih in mednarodnih natečajev, razgibajo šolsko življenje z organizacijo družbeno angažiranih dogodkov.

Poučujejo

  • Majda Šajn Stjepić