Delovanje šole in pouk

Nadaljevanje študija

V okviru študijskega svetovanja in karierne orientacije svetovalna služba izvede v oddelkih četrtega letnika, tretjega in drugega letnika ure, v katerih dijake seznani s pomembnimi informacijami, ki jih potrebujejo za izbiro študijskega programa in za postopek prijave za vpis na študijske programe.

V pomoč pri iskanju informacij si lahko pomagate tudi s sledečimi spletnimi povezavami: