Delovanje šole in pouk

Španščina

400.000.000 ljudi govori španščino. Na vseh celinah, z izjemo Oceanije. Po številu držav, v katerih se govori ta jezik, je španščina takoj za angleščino. Po številu govorcev pa je četrta (kitajščina, angleščina in hindi so pred njo). Torej, če znaš špansko, se lahko sporazumevaš po celem svetu. Pa še to: ker je latinskega izvora, boš razumel tudi te, ki govorijo francosko, italijansko ali pa portugalsko.

Španski svet bogatijo umetniki s svojimi deli. V literaturi nam je gotovo domače ime Miguel de Cervantes Saavedra, ki je napisal Don Kihota , pa Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Gabriel García Márquez, Federico García Lorca... V slikarstvu bi lahko omenili marsikoga: Velázquez, Goya, Botero, Picasso …

Poleg izobraževalne ima učenje španščine tudi pomembno vzgojno vlogo: omogoča spoznavanje načina življenja, navad, kulture špansko govorečih narodov; dijaku omogoča razširitev življenjskega obzorja; omogoča mu sporazumevanje z govorci ciljnega jezika, ga uči strpnosti do drugih (tudi različnih) ter razumevanja in sprejemanja drugačnosti.

Na Gimnaziji Vič imamo španščino kot drugi tuji jezik, od prvega do četrtega letnika, pa tudi kot tretji. Je maturitetni predmet. Obstaja pa tudi možnost fakultativnega pouka na nižji in višji ravni.

Poučujejo

  • Miriam Jereb Batagelj
  • Laura Repovš